Publication:
Fransız Hukukunda İnançlı İşlemlerin Genel Anlamda Düzenlenmesi

Date
2016
Authors
Akbıyık, Cem
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Seçkin Yayıncılık
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Fransız Hukukunda 2007 yılında yürürlüğe giren bir kanunla, inançlı işlemler ilk defa genel anlamda yasal bir düzenlemeye kavuşmuştur. Bu düzenlemeyle, özellikle uluslararası rekabete dayalı küresel ekonomide zorunlu olan finansal operasyonların bir gereği olarak, bir ya da birden fazla alacaklının yararına olmak üzere, inançlı işlemlere başvurmak isteyen işletmelere önemli avantajlar getirilmek istenmiştir. İnançlı işlemlerin Fransız hukukuna getirdiği ivedi faydanın dışında, bu kurumun henüz keşfedilmemiş ve vaat edilen birçok özelliğinin ve onların getireceği fayda ya da zararın, ancak zaman içerisinde ortaya çıkması beklenmektedir.

Description
Keywords
İnançlı işlemler, Belirli bir amaca özgülenmiş malvarlığı, Sınırlanmış mülkiyet, Ekonominin modernizasyonu
Citation