Yayın:
Eser Sözleşmesinin Değişen Koşullara Uyarlanması

No Thumbnail Available
Tarih
2016-07
Yazarlar
Gümüşsoy Karakurt, Güler
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
Seçkin Yayıncılık
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Çalışmamızın konusunu eser sözleşmesinin yeni koşullara uyarlanması oluşturmaktadır. TBK madde 480/f.2 gereğince bazı koşulların gerçekleşmesi halinde sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını talep edebilecektir. Bu hüküm yalnızca eser sözleşmelerinde uygulama alanı bulur. Bununla birlikte eski BK’da yer almayan bir düzenlemeye TBK’nın 138. Maddesinde yer verilmiştir. Böylece TBK ile çalışmada, eser sözleşmesinin yeni koşullara TBK mad. 480/f2 kapsamında ele alınacak ve maddenin TBK mad. 138 ile benzerlik ve farklılıklarına değinilecektir.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Aşırı ifa güçlüğü, Sözleşmenin uyarlanması, Ahde vefa, İş sahibi, Yüklenici
Alıntı