Publication:
Meslek Lisesinde Görevli Okul Yöneticilerinin Meslek Öğretmenlerinin Performanslarını Artırmaya Yönelik Kullandıkları Yöntemler Üzerine Nitel Bir Araştırma

Date
2018
Authors
Suna, İsmail
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Araştırma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul yöneticilerinin okullarında görev yapan meslek öğretmenlerinin performansını artırmak için kullandıkları yöntemleri incelemek üzere nitel bir araştırmadır. Araştırmada sahası İstanbul ili Güngören İlçesi'nde yer alan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleridir (MTAL). Katılımcılar 5'i müdür olmak üzere ağırlıkla okul yöneticiliğinde deneyimli, farklı eğitim örgütlerinde aktif çalışan ve lisansüstü eğitim diplomasına sahip 12 okul yöneticisinden oluşmaktadır. Araştırmada kullanılmak üzere meslek öğretmenlerinin İş ve iş dışı performans grafiklerinde etken faktörler düşünülerek görüşme soruları hazırlanmış ve bu amaçla okul yöneticileri ile mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Araştırmada verileri elde etmek için akıllı mobil telefona ek olarak dijital ses kayıt cihazı kullanılmıştır. Ses kayıtları alınmadan önce katılımcılarda kayıtlarla ilgili oluşabilecek etik kaygıları gidermek amaçlı katılımcılara gerekli açıklamalar yapılmış ve güvenceler verilmiştir. Sadece bir okul müdürünün talebi üzerine mülakat, not alma yönetimi kullanılarak yapılmış ve alınan notlar katılımcıya teyit ettirilmiştir. Okul yöneticilerinin aynı zamanda kurumlarında işgören insan kaynağını da harekete geçirmekle yükümlü profesyonel eğitim liderleri olması gerektiği varsayımından yola çıkılarak ortaya konan bu araştırmada 12 katılımcının tamamı gerek eğitim sistemi gerekse de okullarında görev yapan meslek öğretmenleri ile olan ilişkileri, öğretmenleri harekete geçirmek amaçlı kişisel deneyimlerini samimi olarak tanımlamışlardır.
The research which is a qualitative one, is about to investigate the methods used by school administrators to improve the performance of vocational teachers working in their schools.The field of the study is Vocational and Technical Anatolian High Schools which are located in Güngören District of İstanbul. Participants consisted of 12 school administrators, 5 of whom are principals, experienced in school management, active in different educational organizations and have a graduate degree. In order to be used in the research, interview questions were prepared considering occupational factors in occupational teachers' work and out of work performance graphs and for this purpose, interviews were conducted with school administrators. In order to obtain data in the study, digital voice recorder was used in addition to the smart mobile phone.Before the recording of the sound recordings, the participants were given necessary explanations and assurances to eliminate the ethical concerns that may arise in relation to the records.At the request of only one school principal, the interview was conducted using note-taking and the notes were confirmed. Based on the assumption that school administrators should also be professional training leaders responsible for activating human resources in their institutions, all of 12 participants defined their relationship with both the education system and the vocational teachers working in their schools, and their personal experiences to activate teachers.
Description
Keywords
Eğitim ve Öğretim, Education and Training
Citation