Publication:
Realism as a Tool to Develop Authenticity: Orientalism in Mustang

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Gümüşhane Üni̇versi̇tesi̇

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

This study analyzes Deniz Gamze Ergüven’s 2015 film Mustang in terms of the ways in which the film reconstructs orientalist imagery with its narrative, camerawork and editing. Mustang was well received in the western mainstream media. It was praised for being a feminist film with a female point of view that draws attention to the oppression of women in Turkey. Yet, it’s reception was quite different in Turkey. This study explores film’s reception in the western media, the rhetoric of Ergüven on the realism aspect of the film and demonstrates the similarities between Ergüven’s compositions and 19th century Orientalist paintings that depict the image of the odalisque. Its methodology is textual and discourse analysis. The theoretical framework regarding Orientalism is based on Edward Said’s canonic work, Orientalism and Linda Nochlin’s influential essay, The Imaginary Orient.
Bu çalışmada Deniz Gamze Ergüven'in 2015 yapımı Mustang filmi, filmin anlatı yapısı, kamera hareketleri ve kurgusuyla şarkiyatçı imgeyi yeniden yapılandırma biçimleri açısından incelenmektedir. Mustang’in, Batı ana akım medyasındaki alımlanması oldukça olumludur. Türkiye'de yaşayan kadınların baskı altındaki hayatlarına dikkat çektiği ve kadın bakış açısıyla üretilmiş feminist bir film olduğu yönünde görüşler nedeniyle övgü toplamıştır. Mustang’in alımlanması Türkiye'de oldukça farklı olmuştur. Bu çalışma, filmin Batılı medyada alımlanmasını ve Ergüven'in filmin toplumsal gerçekçilik yönüne ilişkin söylemlerini inceleyip, Ergüven'in kompozisyonları ile 19. yüzyıl Oryantalist resimlerdeki odalık imgesinin arasındaki benzerlikleri ortaya koymaktadır. Çalışmanın metodolojisi metin ve söylem analizidir. Şarkiyatçılığıla ilişkin teorik çerçeve, Edward Said’in Oryantalizm adlı kitabına ve Linda Nochlin'in The Imaginary Orient isimli makale çalışmasına dayanmaktadır.

Description

Keywords

Turkish Cinema, Orientalism, Odalisque, Gender, / Türkiye Sineması, Şarkiyatçılık, Odalık, Toplumsal Cinsiyet

Citation

KOÇER Z (2020). Realism as a Tool to Develop Authenticity: Orientalism in Mustang. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(Ek), 158 - 169.