Publication:
Asıl işveren-alt işveren iş ilişkisinde tarafların dayanışmalı sorumluluğu

Date
2013-06
Authors
Demir, Ender
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir. Bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur. Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz veya daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaz. Aksi halde ve genel olarak asıl işveren alt işveren ilişkisinin muvazaalı işleme dayandığı kabul edilerek alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılarak işlem görürler. İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt işverenlere verilemez.
Description
The connection between the subcontractor who undertakes to carry out work in auxiliary tasks related to the production of goods and services or in a certain section of the main activity due to operational requirements or for reasons of technological expertise in the establishment of the main employer (the principal employer) and who engages employees recruited for this purpose exclusively in the establishment of the main employer is called ?the principal employer-subcontractor relationship?. The principal employer shall be jointly liable with the subcontractor for the obligations ensuing from this Labour Act, from employment contracts of subcontractor's employees or from the collective agreement to which the subcontractor has been signatory. The rights of the principal employer?s employees shall not be restricted by way of their engagement by the subcontractor, and no principal employer ? subcontractor relationship may be established between an employer and his ex- employee. Otherwise, based on the notion that the principal employer- subcontractor relationship was fraught with a simulated act, the employees of the subcontractor shall be treated as employees of the principal employer. The main activity shall not be divided and assigned to subcontractors, except for operational and work- related requirements or in jobs requiring expertise for technological reasons.
Keywords
Alt işveren, Subcontractor, Alt işveren, Subcontractor, Dayanışma, Solidarity, Sorumluluk, Responsibility, Yükümlülük, Obligation, İşveren, Employer, İşveren sorumluluğu, Employer responsibility
Citation