Publication:
Dynamika zatrzymywania klientów: A Badania nad praktykami i ich elementami

Date
2020
Authors
Yılmaz, Kemal Özkan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Trudne warunki szybko rosnącej globalnej konkurencji zwiększyły znaczenie koncepcji zatrzymania klienta, aby móc przewidzieć i reagować na zmiany zarówno w konkurencyjnym środowisku biznesowym off-line, jak i on-line. Niniejsza książka skupia się na dynamice formułowania strategii utrzymania klienta wśród kadry kierowniczej najwyższego szczebla ds. marketingu oraz wyższej kadry kierowniczej pracującej w wiodących zorganizowanych detalicznych sieciach sprzedaży gotowej odzieży w Turcji. Koncentruje się ona na definiowaniu intencji dotyczących utrzymania klienta poprzez wyjaśnianie relacji pomiędzy wymiarami proponowanego modelu w oparciu o spostrzeżenia i pomysły specjalistów. Wyniki badań dostarczają użytecznych implikacji, które należy rozważyć na drodze do utrzymania utrzymania klienta. Badanie jest również próbą ujawnienia postawy specjalistów biznesowych wobec formułowania międzyorganizacyjnych strategii retencji klientów w kontekście proponowanego w książce modelu.
Description
Keywords
Economics
Citation