Publication:
Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesinin Hukuki Niteliği

Date
2016-01
Authors
Gümüşsoy Karakurt, Güler
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Seçkin Yayıncılık
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Çalışmamızın konusunu gelir paylaşımlı inşaat sözlşemesi ve yüklenici ile iş sahibi arasındaki ilişkinin belirlenmesi oluşturmaktadır. Gelir paylaşımlı inşaat sözleşmesi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmemiştir. Bu nedenle gelir paylaşımlı inşaat sözleşmesinin hukuki niteliği doktorinde ve uygulamada tartışmalıdır. Bu çalışmada, doktorin ve yargı kararları ışığında gelir paylaşımlı inşaat sözleşmesinin hukuki niteliği üzerinde durulacaktır.

Description
Keywords
Yüklenici, İnşaat sözleşmesi, Gelir paylaşımı, Karşılıklı borç yükleyen sözleşme, Adi ortaklık
Citation