Publication:
Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesinin Hukuki Niteliği

No Thumbnail Available

Date

2016-01

Authors

Gümüşsoy Karakurt, Güler

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Seçkin Yayıncılık

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Çalışmamızın konusunu gelir paylaşımlı inşaat sözlşemesi ve yüklenici ile iş sahibi arasındaki ilişkinin belirlenmesi oluşturmaktadır. Gelir paylaşımlı inşaat sözleşmesi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmemiştir. Bu nedenle gelir paylaşımlı inşaat sözleşmesinin hukuki niteliği doktorinde ve uygulamada tartışmalıdır. Bu çalışmada, doktorin ve yargı kararları ışığında gelir paylaşımlı inşaat sözleşmesinin hukuki niteliği üzerinde durulacaktır.

Description

Keywords

Yüklenici, İnşaat sözleşmesi, Gelir paylaşımı, Karşılıklı borç yükleyen sözleşme, Adi ortaklık

Citation