Publication:
Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması’na (CISG) Göre Satıcının Sözleşmeye Aykırılığı Giderme Hakkı

No Thumbnail Available
Date
2016-01
Authors
Gündoğdu, Fatih
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Seçkin Yayıncılık
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Milletlerarası Mal Satımına İlşikin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması kapsamında kalan satım sözleşmelerinde, sözleşmeye uygun şekilde sözleşmeye aykırılığı giderme ve böylece alıcının kendisine tanınan seçimlik haklara başvurmasını engelleme imkanı tanmıştır. Bu hükümle varılmak istenen hedefin Antlaşmanın temel düşüncesine uygun olarak sözleşmenin ayakta kalmasını sağlamak ve uluslararası sözleşmelerde sözleşmenin sona ermesinin doğuracağı güçlükleri engellemek olduğu ifade edilebilir.

Description
Keywords
CISG, Sözleşmeye aykırılık, Satıcının sözleşmeye aykırılığı giderme hakkı, Sözleşmenin esaslı ihlali, Alıcının sözleşmeden dönmesi
Citation