Publication:
Military Service in Turkey as an Exception to the Art. 4 ECHR (Taştan v. Turkey)

No Thumbnail Available

Date

2009-12

Authors

Erden Tütüncü, Efser

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Seçkin Yayıncılık

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Taştan/Türkiye davasına konu olan olayda, yıllarca nüfusa kaydedilmemesi nedeniyle nüfusta olduğundan çok daha genç gözüken başvuran, 71 yaşında askerlik görevini yapmaya zorlanmıştır. AİHM, askerlik görevini ifa edemeyecek yaşta bulunan bir kimseye zorunlu askerlik yaptırılmasını ve kendisinden 50 yaş daha genç bireyler ile aynı askerlik eğitimine tabi tutulmasını AİHS m.3’te yer alan kötü muamele kapsamında değerlendirmiştir. Çalışmada, Ülke-Türkiye kararından da bahsedilmek suretiyle, somut olaydaki gibi durumlar için Askerlik mevzuatında özel bir takım muafiyet düzenlemelerine yer verilmesi gerekliliği belirtilmiştir.

Description

Keywords

Citation