Publication:
Military Service in Turkey as an Exception to the Art. 4 ECHR (Taştan v. Turkey)

Date
2009-12
Authors
Erden Tütüncü, Efser
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Seçkin Yayıncılık
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Taştan/Türkiye davasına konu olan olayda, yıllarca nüfusa kaydedilmemesi nedeniyle nüfusta olduğundan çok daha genç gözüken başvuran, 71 yaşında askerlik görevini yapmaya zorlanmıştır. AİHM, askerlik görevini ifa edemeyecek yaşta bulunan bir kimseye zorunlu askerlik yaptırılmasını ve kendisinden 50 yaş daha genç bireyler ile aynı askerlik eğitimine tabi tutulmasını AİHS m.3’te yer alan kötü muamele kapsamında değerlendirmiştir. Çalışmada, Ülke-Türkiye kararından da bahsedilmek suretiyle, somut olaydaki gibi durumlar için Askerlik mevzuatında özel bir takım muafiyet düzenlemelerine yer verilmesi gerekliliği belirtilmiştir.

Description
Keywords
Citation