Publication:
Uluslararası Ceza Divanı Açısından Uluslararası Adli Yardım

Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Description
Keywords
Citation
TEZCAN Durmuş, Uluslararası Ceza Divanı Açısından Uluslararası Adli Yardım, İKÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, c.5, Sayı 1-2, Aralık 2006, s. 103-123.