Publication:
Türkçe Öğretiminde Konusal İlişkilendirme ve Bütünsellik

Date
2002
Authors
Karpuz, Hacı Ömer
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Bildiride Türkiyedeki orta öğretim kurumlarında okutulan Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Edebiyatı derslerinin konularının kendi içerisinde ne denli ilişkili ve bütünsel olup olmadığı incelenmiştir. İnceleme anlambilgisi, sözdizimi ve sesbilgisi konularıyla ilgili genel açıklamalar yapıldıktan sonra, önce Denizli’de orta dereceli okul öğrencileriyle yapılan “vokabüler (sözcük dağarcığı)”, “çağrışımsal anlam”, “allofon (değişken sesbirim)”, “morfofonem (biçimsel sesbirim)” den oluşan 4 dilbilim teriminin ve “2 tane varsayım oluştur”, “ses nedir; nasıl oluşur?”, “dil nedir?” ve “dilbilgisi nedir?” sorularının yer aldığı anketlerin sonuçları tablolar halinde verilmiş, ve değerlendirmeleri yapılmış, cevapların çok başarısız olduğu belirtilmiş, sonra M. O. Soysal’ın Türkçe öğretimi kitabı(1995)ında dilbilgisi çalışmaları başlığı altında öğrencilerin cümleyle ilgili bilgisini geliştirmek için tam 6 sayfada anlatıldığı belirtilen O.Veli Kanık’ın “Robenson” başlıklı şiiri verilmiş ve konunun geleneksel dilbilgisi inceleme yöntemleriyle ele alındığı, çağdaş dilbilimsel inceleme yöntemleriyle incelenmediği için öğrencilere pek yararlı olmadığı, ayrıca konusal bütünlüğe dikkat edilmediği vurgulanmaya çalışılmıştır.

Description
Keywords
Citation