Publication:
"Nar"ın Göstergesel İklimi: Bir Ön Çalışma

Loading...
Thumbnail Image

Date

2007-06

Authors

Çamdereli, Mete

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Bir bitkibirim olarak ‘’nar’’ ın göstergesel değerini betimlemek ve ‘nar’ göstergesini çeşitli kavramsal düzeylerde irdelemek bir başka deyişle ‘’nar’’ın izinde bitkilerin dili ve söylemini bulgulamak bu çalışmanın öncelikli amacını oluşturdu. ‘’Nar’’ın söylemini açımlama arayışı bizi dirimbilim, dilbilim ve iletişim biliminin dayanışık kazanımlarını bir çatı altında taplayan dirimgöstergebilim’e götürdü. ‘’Nar’’ın anlamlama yapılarını çeşitli aşamalarda kesitleyen yöntemsel tutumumuz dirimgöstergebilimin alt alanı olarak ayrımsanan bitkigöstergebilim bağlamında tasarlandı. Bitkigöstergebilimsel çözümlemelere sonunda ‘nar’ın toplumsal yaşama toplumsal algı ve anlama alanına geniş biçimde yayıldığı belirlenmiş oldu.
To depict the semiotical value of pomegranete as a phytoseeme and to expelicate the sing of pomegranete on various conceptual levels, in other words analyse the plant’ language and discourse consituted the primary aim of this work. Thedisclosure of the discourse of the pomegranate led us to the biosemiotics which combines biology, linguistics and the science of communications. Our methodological way dividing the meaning of pomegranate into various stages was formed in connection wiht phytosemiotics which is asub-field of biosemiotics. İt has been observed that the pomegranate has become prevalent in social life, social understanding and sense.

Description

Keywords

Dirimgöstergebilim, Bitkigöstergebilim, Nar, Söylem, Phytosemiotics, Biosemiotics, Pomegranate, Discourse

Citation