Yayın:
S5EC ve KD45-O modal mantıklarının modelleri üzerine

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2013-07
Yazarlar
Bölük, Ayşe
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Bilgisayar Anabilim Dalı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Bu tezde, S5EC ve KD45-O modal mantıklarının sonlu Henkin ve filtreleme yöntemiyle elde edilen modellerinin izomorf olduğu ispatlanmıştır. Bu amaçla, S5EC ve KD45-O modal mantıklarının modal tamlığından ve kanonik modellerinden yararlanılmıştır. Anahtar Kelimeler : Epistemik mant k, makul olma, sa glaml k,taml k, kanonik model, sonlu Henkin y ontemi,filtreleme y ontemi.
Açıklama
Anahtar kelimeler
matematik, mathematics
Alıntı