Publication:
Yönetim ve Organizasyon Bilimi Açısından Karmaşıklık Teorisi

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006-07
Authors
Tekel, Suna
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Doğada olup bitenleri anlamak için fizik deneylerinden bilgisayar yapımlarından faydalanan kaos teorisi, kendini örgütleme ve karmaşıklık teorisi bütüncü bir değişim teorisine önemli katkılar yapmaktadır. Bu teorilerin temel savı; ekolojiler ve örgütler gibi doğrusal olamayan karmaşık sitemlerin ayırt edici özelliği, hem düzenli hem de kaotik olan çok sayıda etkileşim sisteminin varlığıdır. Kaos ve karmaşıklık teorisi değişimin mantığını anlayabilmek için onun doğasına ve kaynağına inmeye çalışmamız gerektiğini vurgulamaktadır. Organizasyonları anlama ve yönetme açısından bu bakış açısı son derece önem taşımaktadır; buna göre eğer dünyamızı şekillendiren değişikliklerin bir için mantığı varsa ve daha yüksek düzeyde değişimi anlamak ve yönlendirmek mümkün olabilir. Ancak bir taraftan da, sosyal bilimlerde yapısal denklemler ve değişkenlerin tam doğrulukla tanımlanması zordur. Çünkü, insanın içinde yer aldığı sistemler farklıdır; insan öğrenme ile davranışlarını değiştirebilmekte ve çevresine uyum sağlayabilmektedir. Sonuç olarak, kaos ve karmaşıklık teorisinin zaman içerisinde organizasyon teorilerinin gelişmesi üzerine olumlu etkisi olduğunu söylemek mümkün olmaktadır.

Description
Keywords
yönetim ve organizasyon , karmaşıklık teorisi , management and organization , complexity theory
Citation