Publication:
Türk Ceza Kanunu’nda Göçmen Kaçakçılığı Suçu

No Thumbnail Available

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Kadir Has Üniversitesi

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Tarihin ilk çağlarından itibaren insanlar, bireysel ya da topluluk olarak çeşitli nedenlerle göç etmektedirler. Bunlardan en önemlileri ekonomik sebepler, daha iyi şartlarda yaşama isteği, savaşlar, iklim koşulları gibi nedenlerdir. Bunun sonucunda bireyler hedef ülke olarak belirledikleri ülkelere gitmek için, maddi bir çıkar karşılığında bu işi üstlenen kişi ya da örgütlerle anlaşmaktadırlar. Yasadışı göçler uluslararası toplum düzenini ve devletlerin sınır güvenliklerini tehdit ettiği için, uluslararası sözleşmeler ve ek protokollerle bu problemlerin önlenmesi amaçlanmıştır. Uluslararası sözleşmelerin getirdiği yükümlülüklerle birlikte, mülga 765 sayılı TCK’nın 201/a. maddesinde ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Uluslararası Suçlar” başlıklı kısmında yer alan 79. maddesinde “Göçmen Kaçakçılığı Suçu” düzenlenmiştir. Bu suçun inceleme konusu yapılmasındaki amaç, konuya ilişkin çalışmanın sınırlı sayıda olması ve özellikle son 5 yıldır ülkemizin ana gündemlerinden birini oluşturmasıdır. Çalışmamız 765 sayılı ve 5237 sayılı TCK’da düzenlenen göçmen kaçakçılığı suçunun karşılaştırılmasıyla birlikte suç tipi incelemesinden oluşmaktadır.
Since the earliest times of history, people go from one place to another individualistically or collectively with various reasons. The most important ones are economic reasons, desire to live in better conditions, wars and climate conditions. As a result, individuals compromised with the people or organizations that undertake this stuff for providing financial benefit, in order to go to the countries that they have determined as target countries. In this migration adventure, which is continued by illegal and mostly under inhumane conditions, the rights of individuals can be damaged and even death can occur. Since illegal immigration threatens international social order and state’s border security, itis aimed to preventthese problems through international conventions and additional protocols. As per the obligations of the international conventions and protocols, Turkish Penal Code No. 765’s Article 201/a and Turkish Penal Code No. 5237’s Article 79 which is titled under “International Crimes” are regulated. The purposes of the investigation of this crime are having a limited number of studies on the subject and setting one of the main agenda of our country in the last 5 years. Our study consists of the comparison of the crime of migrant smuggling that organized in the Turkish Penal Code No. 765 and numbered 5237 and the type of crime investigation.

Description

Keywords

Göçmen Kaçakçılığı Suçu

Citation

BAHADIR B (2019). Türk Ceza Kanunu’nda Göçmen Kaçakçılığı Suçu. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 7(2), 199 - 224.