Publication:
Kültür Endüstrileri Kentsel Politikalarda Bir Yer Edinebilir mi?: İstanbul Film Endüstrisi Örneği

Date
2014-04
Authors
Töre, Evrim
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Kent Araştmaları Enstitüsü
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Kentsel politikalarla desteklenen kültür endüstrilerinin, kentlerde ekonomik, mekansal ve kültürel alanlarda, doğrudan ve dolaylı pek çok fayda açığa çıkardığına ilişkin pek çok kanıt bulunmaktadır. Bu yazıda İstanbul’un özgün yapısı içerisinde oluşan ve kümelenen bir kültür endüstrisi olan film endüstrisine yer verilerek, organizasyonel ve mekansal yapı çözümlenmeye çalışılmıştır. Sektörün iç dinamiklerini anlamaya yönelik bu çözümlemede, günümüz kesitinde film endüstrisinin sorun, potansiyel ve beklentilerine yönelik olarak üretilebilecek yerel ve merkezi politikalar, 2005-2013 yılları arasında yürütülen araştırmanın temel bulgularından hareketle sıralanmıştır.


There is great evidence that cultural industries, supported by urban policies, reveal great economical, spatial and cultural impacts in cities. This paper deconstructs film industry by its organizational and spatial structure, which stems from the unique structure of Istanbul and prone to cluster. Besides internal policies, the contribution of the central and local policies that might produce solutions for the major problems, potentials and projections of the film industry is discussed, regarding the data collected in a broad research conducted in between 2005-2013.

Description
Keywords
Kentsel Politikalar , Kültür Endüstrileri , Film Endüstrisi , İstanbul , Urban Policies , Cultural Industries , Film Industry , Istanbul
Citation