Yayın:
İç Anadolu bölgesi ağızlarında ev, mutfak, tarım ve hayvancılık terimleri sözlüğü

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2016-12
Yazarlar
Yavaş, Gülhan
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Bu çalışmada İç Anadolu Bölgesi'ndeki illerde kullanılan tarım, hayvancılık, ev ve mutfak ile ilgili terimler derlenmiş ve dört başlık altında ele alınmıştır: 1. İç Anadolu Bölgesi Ağızlarında Ev Terimleri 2. İç Anadolu Bölgesi Ağızlarında Mutfak Terimleri 3. İç Anadolu Bölgesi Ağızlarında Hayvancılık Terimleri 4. İç Anadolu Bölgesi Ağızlarında Tarım Terimleri Terimler derlenirken Derleme Sözlüğü'nden, illerle ilgili yapılan ağız çalışmalarından, ilgili yüksek lisans ve doktora tezlerinden yararlanılmıştır. Yararlanılan kaynaklar kaynakçada belirtilmiştir. Çalışma, Anadolu'da halk dilinde yaşayan sözcüklerin canlı tutulması açısından önemli bir kaynak olacaktır.
Açıklama
In this study the words about agriculture, cattle-breeding, household and kitchen were collected which beeing used on the territory of Central Anatoilia and those terms were dealt with under four chapters: 1. The household words of Central Anatolia's dialects 2. The words about kitchen of Central Anadolia's dialects 3. The words about agriculture of Central Anatolia's dialects 4. The cattle-breeding words of Central Anatolia's dialects The Dictionary of Dialects and studies of postgraduate and doctorate students in the period of collection terms were used when were written about dialects of different regions. The sources used are listed in the bibliography. This study will be an important source of keeping alive dialect words Central Anatolia.
Anahtar kelimeler
Ağız, tarım, hayvancılık, ev, mutfak, İç Anadolu, Dialect, agriculture, cattle-breeding, household, kitchen, Central Anatolia
Alıntı