Publication:
Tekstil işletmelerinde tersine lojistik uygulamaları üzerine bir çalışma

Date
2019
Authors
Ezici, Hakan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Bu çalışma, tersine lojistik kavramının ortaya çıkışını, uygulama süreçlerini, sağladığı avantajları, uygulamada yaşanan sıkıntıları ve Türkiye tekstil sektöründeki bilinirlik ve uygulanma durumu hakkındadır. Ayrıca tekstil sektöründe yer alan işletmelerin tersine lojistik faaliyetleri çok çeşitli açılardan ele alınmıştır. Bu doğrultuda tekstil işletmelerinde çalışan ve yönetici konumunda (genel müdür, genel müdür yardımcısı ve uzman) bulunan kişilerden anket ve mülakat yoluyla elde edilen veriler kullanılmıştır.


In this dissertation, the appearance of the concept of Reverse Logistics, its advantages, problems about the application and its awareness and application conditions in Turkish textile industry have been studied. Besides, Reverse Logistics activities of firms in textile industry have been examined from various aspects. In this context, data coming from managements' and workers' (general director, assistant general director, and specialists) surveys is used.

Description
Keywords
İşletme , Business Administration
Citation