Publication:
Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Sigortacının Sorumluluğu

Date
2016-07
Authors
Bağrıaçık, Safiye Nur
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Seçkin Yayıncılık
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Zarar görenin korunması konusunda zorunlu sorumluluk sigortalarına ihtiyaç duyulmuştur. Karayolları Trafik Kanunu (KTK) m.91’de kanun koyucu zarar görenlerin korunması için sigorta yaptırma zorunluluğu öngörülmüştür. Sözleşmenin taraflarından biri sigortacıdır. Sigortacının oluşan zarardan sorumluluğu ve sorumluluğunu sınırlandıran hallerin tespit edilmesi gerekir. Bu tespiti yaparken Karayolları Trafik Kanunu (KTK), Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçe Genel Şartları ve son olarak yürürlüğe giren 6704 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da KTK’ya ilişkin yapılan değişiklikler değerlendirilmelidir.


The injured were needed to protect the traffic insurance. Compulsory insurance has been introduced for the protection of the injured in Highway Traffic Code Article 91. One side of the insurance contract is the insurer. The insurer's liability for damage that occurs and you need to identify the cases limits the liability. Fort this purpose, Highway Traffic Code, the Turkish Commercial Code, Highways Compulsory Liability Insurance Policy General Conditions and 6704 Nr. Code amendment Highway Traffic Codeshould be considered.

Description
Keywords
Sigorta , Türk Ticaret Kanunu , Karayolları Trafik Kanunu , Karayolları zorunlu mali sorumluluk sigortası , Sigortacı , Insurance , Turkish Commercial Code , Highway Traffic Code , Traffic Insurance , Insurer
Citation