Yayın:
Reklam iletilerinde Türk Dili kullanımı ve uygulamadaki dil yanlışları

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2013-01
Yazarlar
Yazıcı, Belgin
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Hayatımızın hemen hemen her alanında karşılaştığımız reklamlar, gelişen teknolojinin de etkisiyle artık yaşamımızın vazgeçilmez kitle iletişim araçlarından biri haline gelmiştir. Reklam iletişiminde genellikle dil ve görsel araç kullanılır, fakat verilmek istenen asıl mesajın iletilmesi çoğunlukla yazılı ya da sözlü dil aracılığıyla olmakta, kullanılan görseller ve müzik, reklamları daha akılda kalıcı ve ilgi çekici hale getirmekte yardımcı olmaktadır. Reklamlarda kullanılan dil, ürünü satmaya ya da tanıtmaya yönelik olduğu için kendine ait özelliklere sahiptir fakat reklam dilinin bu özgür alanı Türk dilinin özelliklerini göz ardı edebileceği ya da kurallara uymak zorunda olmadığı anlamına gelmemektedir. Çalışmamızın bütüncesini 2012 Haziran-Eylül ayı en çok satan kadın dergilerindeki basılı reklamlar ve rastlantısal olarak incelenen televizyon reklamları oluşturmaktadır. Bu reklam iletilerinin ve reklam filmlerinin çözümlenmesinde; reklam iletisinin genel betimlenmesine, reklam iletisinde kullanılan dilsel iletilerin zaman ve tümce kullanım çeşitlerine, dilsel iletinin anlamsal olarak incelenmesine ve dilsel iletide yapılan dil hatalarına odaklanılmaktadır. Çalışmamızda reklamda kullanılan dilsel iletilerin çözümlenmesi sırasında, dilsel iletinin anlamsal olarak nasıl kurgulandığı ve yapılan dil yanlışı ortaya koymaya çalışılmış ve yapılan dil yanlışının nasıl ortadan kaldırılabileceği ile ilgili öneriler sunulmuştur. Çalışmamızın amacı ise bütüncemizde yer alan reklam iletilerinde kullanılan dil yanlışlarını belirlemek, dikkatleri bu yanlışlar üzerine çekmek ve dilin korunmasına katkıda bulunmaktır.
Açıklama
Advertising, which we encounter in every field of life, has become an indispensable part of it as a medium of mass media with the help of developing technology. In the communication side of advertising, language and visuals are used. However, the real message intended to be conveyed is mostly given via written or oral language. The visuals and music used helps the advertising to be more memorable and attractive. The language used in advertising is for selling or promoting a product, so it has its own characteristics. Nonetheless, this freedom of advertising does not necessarily mean that it can ignore the qualities of the Turkish language or is no longer obliged to obey the linguistic rules. The core of this study includes the advertisement in the best-selling women?s magazines published between June-September 2012 and randomly chose TV commercials. In the analysis process of these advertising messages and commercials, the focus points are the description of advertising message, the time and statement varieties of linguistic messages in the advertising, semantic examination of the advertising message and linguistic mistakes in the message. During the analysis process of the linguistic messages used in advertising, how the linguistic message is built has been stated. In addition to that, linguistic mistakes have been stated and suggestions have been made to make corrections for these linguistic mistakes. The aim of this study is to identify the linguistic mistakes in the advertising that was examined in this study. Besides, identifying the linguistic mistakes and attracting attention to them and eventually contribute to the protection of the Turkish language.
Anahtar kelimeler
Dil Kullanımı, Language Usage, Dil Yanlışları, Linguistic Mistakes, Dilsel İletişim, Lingual Communication, Kadın Dergileri, Woman Magazines, Reklam Dili, Advertisement Language, Reklamcılık, Advertising, Reklamlar, Advertisements, Türkçe, Turkish
Alıntı