Publication:
Roma'da Patricius'larla Pleb'ler arasındaki sınıf çatışmasının hukukta yarattığı değişiklikler

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Metintaş, Ümit Melih
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Bu çalışmada, Roma'nın Cumhuriyet Dönemi'nde patricius'larla pleb'ler arasında yaşanan sınıf mücadelesi ile bu mücadelenin hukukta yarattığı değişikler arasındaki ilişki incelenmiştir. Tezin ilk bölümünde sınıf mücadelesi öncesindeki Roma'nın nasıl olduğu açıklanmış, sınıf mücadelesine yol açan tablo ortaya konulmaya çalışılmıştır. Tezin ikinci bölümünde yaşanan sınıf mücadelesi ve bu mücadele neticesinde getirilen hukuki düzenlemeler ele alınmıştır. Tezin son bölümünde ise sınıf mücadelesinin bitmesine rağmen Roma Cumhuriyeti'nin içine düştüğü kriz, bu krizin sebepleri ile krizden çıkış arayışları özellikle sınıfsal eşitsizlikler çerçevesinde incelenmiştir. Sonuç olarak yürürlükteki hukuk ile o hukukun ortaya çıktığı toplum arasındaki ilişki ortaya konulmaya çalışmıştır.
In this study, the relationship between the class struggle among patricii and plebes in the Republican Period of Rome and the changes created by this struggle in law have been examined. In the first chapter, it is explained how Rome was before the class struggle and the situation that led to the class struggle was tried to be revealed. In the second chapter, the class struggle and the legal arrangements introduced as a result of this struggle were evaluated. In the last part of the thesis, despite the end of the class struggle, the crisis that the Republic of Rome fell into, the reasons for this crisis and seeking an exit from the crisis were examined especially in the scope of class inequalities. As a result, the relationship between the law in force and the society in which that law emerged has been tried to be revealed.
Description
Keywords
Hukuk, Hukuk tarihi, Roma Hukuku, Toplum, Toplumsal eşitsizlik, Toplumsal uzlaşma, Toplumsal yapılanma, Law, Law history, Roman Law, Society, Social inequality, Social reconciliation, Social structuring
Citation