Publication:
Haber İçeriklerinin Sunumunda Podcast Yayıncılığı

Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Deniz Yengin
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
İletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler birçok alanda olduğu gibi habercilik alanında da radikal değişiklikleri beraberinde getirmiştir. İçinde bulunduğumuz dijital çağda habercilik pratikleri, habercilik türleri, vatandaşların haber tüketim alışkanlıkları ve tercihleri de hızla değişmektedir. Günümüzde iletişim teknolojilerinin alternatif bir dijital habercilik türü olarak ortaya koyduğu podcast yayınları giderek yaygınlaşmaktadır. Çalışmada podcast yayıncılığın doğasını, haberciliğe olan katkılarını, haber mecrası olarak etkinliğini, Türkiye’de gazeteciler ve haber platformları tarafından yapılan podcast haberciliğin yansımalarını incelemek amaçlanmıştır. Bu bağlamda çalışma kapsamında haber takipçilerinin en çok dinlediği MedyaScope, Kısa Dalga, Ünsal Ünlü ve Nevşin Mengü tarafından hazırlanan podcastler 1 Haziran ila 30 Haziran 2022 tarihleri arasında kategorisel sınıflandırma ve içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Çalışmada elde edilen bulgulara göre gazeteciler tarafından hazırlanan podcast programlarının medya platformları tarafından yayınlanan podcast programlarına göre yayın süresi bakımından daha uzun olduğu ve kategori bakımından ülke gündemine ilişkin gelişmeleri daha fazla konu aldığı belirlenmiştir. Türkiye’de medya platformları tarafından üretilen podcast yayınlarının podcast haberciliğine özel olarak üretilmeden ilgili platformun radyo içeriği ya da YouTube içeriğinden türetildiği belirlenmiştir. Bu bağlamda ülkemizde podcast yayınlarının nitelik açısından yetersiz olduğu görülmektedir. Ancak gazeteciler tarafından hazırlanan podcast yayınlarının birincil kaynak içerik kullanılarak ilgili mecraya özel üretilmesi ve bu türden podcast yayınların artması podcast haberciliğin geleceği açısından umut vericidir.
Advancements in communication technologies have brought about radical changes in the field of journalism as wall as in many other fields. In today’s digital era, journalistic practices, types of journalism and citizens' news consumption habits and preferences are also changing rapidly. Today, podcasts, which communication technologies have introduced as an alternative type of digital journalism, are becoming increasingly widespread. This study aims to examine the nature of podcasting, its contributions to journalism, its effectiveness as a news medium and the reflections of podcast journalism by journalists and news platforms in Turkey. In this context, within the scope of the study, the podcasts by MedyaScope, Kısa Dalga, Ünsal Ünlü and Nevşin Mengü, which are most listened to by news followers, were analyzed between June 1st,2022 and June 30th, 2022 by means of categorical classification and content analysis methods. According to the findings of the study, podcasts produced by journalists were longer in terms of broadcasting time compared to the podcasts produced by media platforms and featured more content on recent developments in the country. Furthermore the podcasts produced by media platforms in Turkey were derived from the radio content or YouTube content of the relevant platform without being produced specifically for podcast journalism. In this context, it can be concluded that podcasts in Turkey are insufficient in terms of quality. However, it is promising for the future of podcast journalism that podcasts prepared by journalists are produced specifically for the relevant medium by using primary source content and that such podcasts are increasing.
Description
Keywords
Podcast, Iletişim Teknolojileri, Podcast Yayıncılığı, Podcast Haberciliği, Alternatif Habercilik
Citation
KÜRKÇÜ D, Yıldız G, KOÇ R (2022). HABER İÇERİKLERİNİN SUNUMUNDA PODCAST YAYINCILIĞI. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 12(4), 940 - 953.