Yayın:
Mühürde sahtecilik

No Thumbnail Available
Tarih
2018
Yazarlar
Bozyel, Hafit
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Mühür, Devlet ve hükümet makamları veya kamu kurum ve kuruluşları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından, alınan bir kararın veya hukuki işlemin bu makamlarca yapıldığını göstermek veya bazı işlem veya belgelerin doğruluğunu, belirli bir içerikte ya da nitelikte olduğunu belirli bir biçimde düzenlendiğini tasdik etme veya belgelenmesinde kullanılır. 5237 sayılı TCK'daki mühürde sahtecilik suçu tek madde olarak TCK 202'nci maddesinde düzenlenirken,765 sayılı TCK'daki mühürde sahtecilik suçu iki maddede, 332'nci maddesinde Devlete Ait Mühürler ve Damgalarla Sair Alametlerin Taklidi suçu ve 333'üncü maddesinde Resmi Mühür veya Aletleri Taklit veya Kullanma suçu olarak düzenlenmiştir. Bu çalışmada, 5237 sayılı TCK'nın 202'nci maddesinde düzenlenen Mühürde Sahtecilik Suçu ile 765 sayılı TCK'nın 332'nci maddesinde düzenlenen Devlete Ait Mühürler ve Damgalarla Sair Alametlerin Taklidi Suçu ile yine aynı kanunun 333'üncü maddesinde düzenlenen Resmi Mühür veya Aletleri Taklit veya Kullanma Suçu inceleme konusu yapılmıştır. Ayrıca bu suçlar sahtecilik suçları arasında yer aldığından, sahtecilik suçlarının genel özellikleri ve bu suçların sahtecilik suçları ile karşılaştırılması ve tarihsel gelişimi inceleme konusu yapılmıştır. Çalışma ile uygulaması çok bulunmayan bu suçlarla ilgili olarak doktrinde yer alan görüşler ve uygulamadan örneklere yer verilmiştir. İnceleme konusu yapılan suç tipi ile ilgili olarak suç tipinin seçimlik hareketleri ile kastedilmek istenenin ne olduğu ve hangi kurumlar tarafından kullanılan mühürlerin kötüye kullanılması halinde bu suçun oluşabileceği vurgulanmak istenmiştir.
Seal is used by State or government authorities or public establishments and institutions, and by professional organisations with public institution status in order to demonstrate or certify that a decision or legal transaction is carried out by these authorities or to verify some transaction or documents, to prove that those documents they have certain contents and characteristics and issued in pursuance of a certain form. While the crime of seal forgery in TCK 5237 is provided in Article 202 of TCK as single article, (Turkish Penal Code), crime of seal forgery in TCK 765 is provided in two articles; In Article 332 as The Crime of Imitation in Government Seals an Stamps and Other Signs, and in Article 333 as The Crime of Imitation or Usage of Government Seals and Instrument. In this study, we focused on the Crime of Forgery in Seal which is provided in Article 202 of TCK 5237, and The Crime of Imitation in Government Seals an Stamps and Other Signs which is provided in Article 332 of TCK 765 as well as the Crime of Imitation or Usage of Government Seals and Instrument which is provided in Article 333 of the same code. In addition, as these crimes are among the crimes of counterfeit, general features of counterfeit crimes and comparison of those crimes with counterfeit crimes and their historical developments are discussed in thestudy. The ideas found in the doctrine and examples from the application concerning these crimes, which have been exercised rarely, are discussed in this study. With respect to the crime type which is the subject of the study, it is intended to lay emphasis on what is implied for the optional acts of this crime type, and to clarify that in which misuse cases of the seals, utilised by which institutions, this crime can beconstituted.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Mühürde Sahtecilik, Sahtecilik, Mühür, Sahtecilik Suçları, Tarihsel Gelişim, Forgery of Seal, Counterfeit, Seal, Crimes of Counterfeit, Historical Progress
Alıntı