Publication:
BMC'de Multidisipliner Ekip ve Yaşanan Etik Sorunlar ve Protein

dc.contributor.authorBATAR, NAZLI
dc.contributor.authorID256218tr_TR
dc.date.accessioned2019-10-24T10:42:54Z
dc.date.available2019-10-24T10:42:54Z
dc.date.issued2019-10
dc.description.abstractMultidisipliner ekip çalışmasının bariatrik cerrahide rolü büyüktür. Bariatrik cerrahi öncesi ve sonrası bir bütün olarak düşünüldüğünde, multidisipliner yaklaşımın sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanma ve yaşam tarzı değişikliği ile optimal sonuçlara daha kolay ulaşabileceği gibi ulaşılan ağırlığın korunabilmesi açısından da önemi yapılan çalışmalarla desteklenmektedir. Kılavuzlar günümüzde dört ana uzmanlık alanını tanımlamıştır. Cerrah, hemşire, diyetisyen ve psikiyatr veya psikologlar multidisipliner ekip içinde olmalıdır. Cerrahlar, bariatrik cerrahi ekibinde cerrahi tekniği uygulayan kişiler olarak lider olarak görev alırlar. Ekip lideri hastaneye veya kliniğe bağlı olarak görev yapar, hastanın ameliyat öncesi ve sonrası değerlendirmesinden ve takibinden sorumludurlar. Psikiyatr veya psikologlar, bariatrik cerrahinin uygunluğunu belirlemek için hastanın sosyal, psikolojik ve psikiyatrik değerlendirmesini sağlarlar. Diyetisyenler ameliyat öncesi ve sonrası hastaların beslenme durumunun saptanması ve değerlendirilmesinde, antropometrik ölçümlerin alınması ve değerlendirilmesinde, sağlıklı beslenme eğitimlerinin yapılmasında görev alırlar. Ameliyat sonrası hemşireler, disiplinler arası bakım, eğitim ve ameliyat sonrası izlemenin planlanmasına yardımcı olan ekip elemanlarındandır. Obezitenin giderek evrensel bir halk sağlığı sorunu haline gelmesi, obezitenin etkili tedavi yöntemlerinden olan bariatrik cerrahi tekniklerinin uygulanma sıklığını da arttıracaktır. Bariatrik cerrahinin bir ekip çalışması olduğunun unutulmamalı ve multidisipliner yaklaşımla hastaların ele alınması gerektiği vurgulanmaktadır. Alanında uzman bir diyetisyen ekip içinde her zaman büyük bir role sahip olacaktır. Ameliyat öncesi ve sonrası beslenme durumunun saptanması, antropometrik ölçümlerin değerlendirmeleri, hasta sonuçlarının iyileştirilmesi, olası beslenme komplikasyonlarının erken tespiti ve önlenmesinde diyetisyenler hastalara yol göstermelidir. Deneyimli diyetisyen ve multidisipliner ekip yaklaşımı ile hastalar özgü sistematik bir beslenme bakım süreci ile daha başarılı sonuçlar elde edileceği unutulmamalıdır.
dc.description.abstractMultidisciplinary teamwork plays a major role in bariatric surgery. When considered as a whole before and after bariatric surgery, multidisciplinary approach is supported by gaining healthy eating habits and achieving optimal results with lifestyle change and maintaining weight as well. The guidelines have now identified four main areas of expertise. Surgeons, nurses, dieticians and psychiatrists or psychologists should be in a multidisciplinary team. Surgeons act as leaders in the bariatric surgical team as individuals performing surgical technique. The team leader is attached to the hospital or clinic and is responsible for the patient's pre- and post-operative assessment and follow-up. Psychiatrists or psychologists provide a social, psychological and psychiatric assessment of the patient to determine the suitability of bariatric surgery. Dietitians take part in determining and evaluating the nutritional status of patients before and after surgery, taking and evaluating anthropometric measurements, and conducting healthy nutrition trainings. Post-operative nurses are among the team members who assist in planning interdisciplinary care, training and postoperative monitoring. Since obesity is becoming a universal public health problem, it will increase the frequency of bariatric surgical techniques, which are one of the effective treatment methods of obesity. It should be remembered that bariatric surgery is a team work and it is emphasized that patients should be handled with a multidisciplinary approach. An expert dietitian team in the field will always have a major role to play. Nutritional status before and after surgery, evaluation of anthropometric measurements, improving patient outcomes, early detection and prevention of possible nutritional complications should guide patients. It should be remembered that the experienced dietitian and multidisciplinary team approach will achieve more successful results with a systematic nutritional care process specific to patients.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/5476
dc.language.isotrtr_TR
dc.relation.journal6.Ulusal ve 5. Akdeniz Metabolik Hastalıklar Kongresi Kongresitr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleBMC'de Multidisipliner Ekip ve Yaşanan Etik Sorunlar ve Protein
dc.typeconferenceObjecttr_TR
dspace.entity.typePublication
relation.isAuthorOfPublication5e6770b0-edd7-4c3c-8d95-5c06c93f62a0
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery5e6770b0-edd7-4c3c-8d95-5c06c93f62a0
Files