Publication:
İletişim Çalışmalarının Girişimicilikteki Rolü ve Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Kavramına Bakışı Üzerine Bir Araştırma

Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Girişimcilik kavramının günümüzde popüler olmasının altyapısındaki koşulların değerlendirilmesi gereği, özellikle iletişim ortamlarının gelişmesiyle doğru orantılı olarak daha anlamlı ve etkili olmuştur. Çünkü girişimcilik bir yönüyle dijital ortamlarda yapılan yaratıcı fikir ve uygulamalar olarak ele alınırken, gerçekte girişimcilik ekosistemi geniş kapsamlı ve sektörler üzeri geleceğe yön veren uygulama ve sistemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda, girişimciliğin kavram olarak irdelenmesi ve girişimciliği yaratan koşulların açıklanmasıyla beraber, üniversite öğrencilerinin girişimcilik ve iletişim çalışmaları etkileşimine bakışlarının incelenmesi, gelecek ekonomik sistemlerde girişimciliğin ne şekilde değerlendirmesi gerektiğine de bir öngörü teşkil edecektir diyebiliriz.

Description
Keywords
Girişimcilik , Halkla ilişkiler , Pazarlama , Entrepreneurship , Public Relation , Marketing , Startup , Scaleup
Citation