Yayın:
VISUALIST / Uluslararası Görsel Kültür Kongresi İletişimde, Sanatta ve Tasarımda Yeni Yaklaşımlar “Dijitalleşme” Cilt 2

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2012-03
Yazarlar
Zeybek, Işıl
Yengin, Deniz
Ekin, Volkan
Eceoğlu, Arzu
Çedikçi, Tuğçe
Deneçli, Ceyda
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sanat ve Tasarım Fakültesi
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Açıklama
Anahtar kelimeler
Görsel kültür, Visual Culture, Dijital sanatlar, Digital art, İletişim Sanatları, Communication Arts, Yeni Medya, New Media, Görsel Göstergebilim, Visual Semiotics, Dijital Toplum, Digital Society, İletişim Sanatları, Communication Arts, Poster Sunumları, Poster Presentation
Alıntı