Publication:
Dünyada ve Türkiye'de doğrudan yabancı yatırım hareketlerinde krizin etkisi: 2008 krizi özelinde bir inceleme

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012-08

Authors

Selim, Ömer

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı / Yönetim Ekonomisi Bilim Dalı

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

2008 Küresel krizi şimdiye kadar yaşananların en şiddetlisi olmuştur. Krizin etki alanı çok geniş olmuştur. Az ya da çok tüm ülkelerin ekonomileri bu krizden olumsuz etkilenmiştir. Türkiye bu krizden göreceli az etkilenerek ve zarar görerek çıkabilmiştir. Bunda ülkede 2001 Bankacılık krizi sonrasında alınan önlemlerin payı bulunmaktadır. Genel olarak krizler kötü ekonomi politikalarından kaynaklanmaktadır. Bir daha krizlerle karşı karşıya kalmamak için ülkelerde reel ekonomi politikaları uygulanması gerekmektedir. 2008 Küresel krizinden dünyadaki doğrudan yabancı yatırım hareketleri de etkilenmiştir. Bu krizle birlikte dünyada yapılan doğrudan yabancı yatırımlar azalmıştır. Ancak 2010 yılında bu konuda bir düzelme olmuştur. Bu tezin ana amacı da doğrudan yabancı yatırımların dünyada 2008 Küresel krizinden nasıl ve ne miktarda etkilendiğini ortaya koymaktır.

Description

2008 Global crisis was the sharpest crisis which lived until now. The influence area of this crisis was too large. More or less all national economies negatively affected from this crisis. Turkey could be exit from this crisis by relatively less affecting and getting less damage. In this there were effects of after the 2001 Banking crisis taking measures within the country. In general crises are forming with bad economy policies. For not coming face to face with the economic crises, there are need to apply real economy policies in the countries. In the world foreign direct investment movements have also affected from the 2008 Global crisis. Together with this crisis in the world made foreign direct investments decreased. Only in 2010 a recovery could be seen on this subject. The main purpose of this thesis is putting forth that how and which amount the direct foreign investments affected by the 2008 Global crisis in the world.

Keywords

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları, Foreign Direct Investments, Ekonomik Kriz 2008, Economical Criss 2008, Yabancı Sermaye Yatırımları, Foreign Capital Investments, Yatırımlar, Investments

Citation