Yayın:
Markaların ulusal düzlemde yaratılması, korunması süreci ve örnek uygulamalar

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2014-05
Yazarlar
Gümüş, Sema
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı / İletişim Sanatları Bilim Dalı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Küreselleşmeye bağlı olarak uluslar arası ticaret ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte sınai mülkiyet kavramının hem ulusal hem de uluslararası platformda gelişmesine ve korunmasına büyük önem verilmiştir. Üretim, dağıtım ve pazarlama kanallarını oluşturan işletmeler ile faydalanıcı konumdaki tüketiciler arasındaki ticari bağın en güçlü ayağını oluşturan marka ise, günümüzde en fazla önem kazanan haklardan olmuştur. İşletmelerin gayri maddi unsurlarından birini oluşturan marka; bir yandan mal ya da hizmetlerin kökenini ortaya koyma, diğer yandan da bir işletmenin mal ve hizmetlerinin başka işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlama fonksiyonlarını icra etmektedir. Bu sayede, marka olgusu, süreç içerisinde işletmelerin rekabet edebilirliğinin artırılması ve faydalanıcı konumdaki tüketici tercihlerinin doğru kanalize edilmesi amaçlarına hizmet eden en önemli araç olma konumunu kazanmıştır. Markalar ekonomik hayatta, üreticiler ve aracılar için olduğu kadar tüketiciler açısından da önemlidir. Bu yüzden de markanın hukuki açıdan korunması; marka sahiplerinin itibar ve maddi kayıplar yaşamaması açısından önem taşımaktadır. Ayrıca markanın korunmasının tüketicilerin de yanılgıya düşmemesi için ayrı bir önemi bulunmaktadır.
Açıklama
Protection and development of industrial property, both in national and international contexts, has become highly significant with the development of technology and international trade due to globalization. Meanwhile, trademark, which is one of the most crucial elements of trade relations between consumers functioning as beneficiaries and businesses constituting production, distribution and marketing channels, has also become one of the most significant rights. Trademark, which forms one of the intangible elements of businesses, not only provides the manifestation of the origin of goods or services but also ensures the recognition of differences between the goods and services of a business and those of another business. Therefore, the concept of trademark has become the most significant tool which serves the purposes of increasing the competitiveness of businesses as well as properly canalizing the preferences of consumers acting as beneficiaries. Trademarks are crucial for both consumers and producers in economic life. Thus, legal protection of trademarks is of vital importance for trademark owners because it ensures them that they face neither loss of reputation nor financial loss. Moreover, legal protection of trademarks is significant for consumers since it prevents them from making mistakes.
Anahtar kelimeler
Fikri ve sınai mülkiyet hakları, Intellectual and industrial property rights, Marka, Brand, Marka değeri, Brand value, Marka hakkı, Trademark right, Marka hakkını ihlal, Infringement of trademark rights, Marka tescili, Regitration of trademark, Marka yaratma, Brand creating, Marka yayma, Brand extension, Tüketiciler, Consumers
Alıntı