Publication:
Some Results of the Carathedory's Class

Date
2002-04
Authors
Polatoğlu, Yaşar
Bolcal, Metin
Şen, Arzu
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Bu çalışmada caratheodory sınıfı üzerine bazı sonuçları araştırırız. f(z)=1+p₁z+p₂z²+p₃z³+… fonksiyonu birim dairede analitik olsun ve f(0)=1,Re f(z)≥0, koşullarını gerçeklesin bu durumda f(z) fonksiyonu Caratheodory fonksiyonu olarak adlandırılır.
In this paper we investigate some results on the Caratheodory’s class. Let f(z)=1+p₁z+p₂z²+p₃z³+… be analytic in the unit disc D={z/|z|≤1}, and satisfying the conditions f(0)=1,Re f(z)≥0, then the function f(z) is called the Caratheodory function.
Description
Keywords
positive real part, caratheodory class, coefficient inequality, pozitif reel bölüm, Caratheodory sınıf, katsayı eşitsizliği
Citation