Publication:
AİHM Kararlari Işığında Kolluk Mensuplarının Sendikalaşma Özgürlüğünün Sınırları

No Thumbnail Available

Date

2016-01

Authors

Tezcan, Durmuş

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Seçkin Yayıncılık

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Bu çalışmada kolluk mensuplarının sendika kurma ve sendikaya üye olma özgürlükleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ışığında tarihsel bir yaklaşımla incelenmiştir. Konunun Türk Hukukundaki gelişimi açıklanmış ve AİHM’in konuya ilişkin kararları değerlendirilmiştir. AİHM’in Türkiye aleyhine vereceği olası bir mahkumiyet kararından önce mevzuatımızdaki düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

Description

Keywords

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Adli kolluk, Sendikalaşma hakkı, Dernek kurma ve toplantı özgürlüğü, İnsan hakları

Citation