Publication:
AİHM Kararlari Işığında Kolluk Mensuplarının Sendikalaşma Özgürlüğünün Sınırları

Date
2016-01
Authors
Tezcan, Durmuş
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Seçkin Yayıncılık
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Bu çalışmada kolluk mensuplarının sendika kurma ve sendikaya üye olma özgürlükleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ışığında tarihsel bir yaklaşımla incelenmiştir. Konunun Türk Hukukundaki gelişimi açıklanmış ve AİHM’in konuya ilişkin kararları değerlendirilmiştir. AİHM’in Türkiye aleyhine vereceği olası bir mahkumiyet kararından önce mevzuatımızdaki düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

Description
Keywords
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Adli kolluk, Sendikalaşma hakkı, Dernek kurma ve toplantı özgürlüğü, İnsan hakları
Citation