Publication:
TOKİ’siz Bir Dönüşümün Tahayyülü: Şanlıurfa Kültür-Eksenli Dönüşebilir mi?

No Thumbnail Available
Date
2014
Authors
Kahya, F. Nihan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Türkiye’de süregelen kentsel dönüşüm tartışmalarının akademik yazında daha çok İstanbul, İzmir ve Ankara odaklı ele alınmakta olduğu izlenmektedir. Şüphesiz bu örnekler, dönüşümün boyutları ve olası sonuçları hakkında önemli ipuçları sağlamaktadır. Bu ipuçlarından biri, dönüşümün eksenine emlak sektörünü koymanın ve tüm kentlerde ve kent içindeki bölgelerde özdeş emlak-eksenli dönüşüm modelini tekrarlamanın orta ve uzun vadede yaratacağı sıkıntıların farkına varmak gerekliliğidir. Bu noktada, yabancı literatürden destek alarak, kentlerin ve kent içerisindeki bölgelerin özgün nitelikleri ve üretici sektörler olan kültür ve turizmin kentsel dönüşümdeki rolü hatırlanmalıdır. Gerek bu özgün değerlerin ortaya konulması, gerekse tartışmalara çeperden bir katkı sağlamak amacıyla, çalışma alanı olarak bir Güneydoğu Anadolu kenti olan Şanlıurfa seçilmiştir. Araştırmada, Şanlıurfa’nın dönüşümüne yön verebilecek başat sektör olarak kültür sektörünün bileşenlerinin, güçlü ve zayıf noktalarının tanımlanması, eğilim ve beklentilerin ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmaya, Şanlıurfa’da kültür sektörü içerisinde doğrudan ve dolaylı olarak varolan aktörlerle yapılan derinlemesine mülakatların bulguları yön vermiştir.
Description
Keywords
Kentsel dönüşüm, Şanlıurfa, Kültür, Turizm, TOKI
Citation