Publication:
Amerika Birleşik Devletleri eğitim sisteminde lise eğitimi ve lise sonrasına yönlendirme çalışmaları; Maryland eyaleti, montgomery yerel eğitim bölgesi örneği

Date
2019
Authors
Demirer, Sibel
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Bu araştırmanın amacı, Amerika Birleşik Devletleri Maryland Eyaleti Montgomery Yerel Eğitim Bölgesi devlet okulları lise eğitiminin ve öğrencileri bir üst eğitim kurumuna (Üniversiteye) hazırlama sürecinde yapılan mesleki yönetme ve kariyer çalışmalarının incelenmesi, Türkiye'deki ortaöğretim kurumlarıyla benzerlik ve farklılıkların ortaya konmasıdır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Araştırma soruları kapsamında, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri Maryland Eyaleti Montgomery Yerel Eğitim Bölgesi lise eğitimi, lise mezuniyet gereklilikleri; bir dersten başarılı sayılma, ders kredi gereklilikleri ve topluma hizmet çalışmaları yönlerinden olmak üzere toplam 3 farklı tema incelenmiştir. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri Maryland Eyaleti Montgomery Yerel Eğitim Bölgesi lise eğitiminde mesleki yöneltme ve kariyer hazırlığı, üniversite ve kariyer hazırlığı, bir psikolojik danışman ve rehber öğretmene düşen öğrenci sayısı, rehberlikle kullanılan teknoloji yazılımları, mesleki rehberlik alanındaki ulusal standartların içeriği yönlerinden olmak üzere toplam 4 farklı tema ile ele alınmıştır.Elde edilen bulgular değerlendirilmiş, Türkiye ve Amerika'nın benzerlik ve farklılıkları ilgili temalarla ortaya konmuştur. Sonuçlar, Türkiye'deki MEB Ortaöğretim 2023 vizyonu planlamaları bağlamında tartışılmıştır.
The purpose of this research is to compare high school diploma requirements and college and career readiness between Turkey and Montgomery County Public Schools, Maryland State, United States of America. In this study, A comparative document investigation metod which is one of the qualitative research methods is used. To compare Montgomery County Public Schools (MCPS) high school diploma requirements with Turkey Public Schools : Course Credits, High School Assessments and Student Service Learning themes are used. To compare Montgomery County Public Schools (MCPS) college and career readiness with Turkey Public Schools : college and career readiness assessments, student/counselor ratio, technology softwares in school counseling, National Standarts for Students subjects are used. The findings were evaluated and thematic explanations were done, similarities and differences are highlighted.
Description
Keywords
Amerika Birleşik Devletleri, Eğitim, Eğitim Sistemi, Kariyer Gelişimi Planlaması, Kariyer Geliştirme, Liseler, Meslek Seçimi, Okul Seçimi, United States of America, Education, Education System, Career Development Planning, Career Development, High Schools, Vocational Choice, School Choice
Citation