Publication:
Spor Müsabakalarında Yaşanan Seyirci Taşkınlıklarından Doğan Hukuki Sorumluluk

No Thumbnail Available
Date
2016-07
Authors
Gündoğdu, Fatih
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Seçkin Yayıncılık
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Spor müsabakalarında müsabakanın sevrini ve güvenliğini tahliye atacak hareketlerde bulunan seyirciler, bu davranışlarıyla müsabakayı düzenleyene, diğer seyircilere ve müsabaka sebebiyle stadyumda bulunan kişilere zrar verebilirler. Seyirci taşkınları sebebiyle meydana gelen zararlardan sorumluluk seyirci sözleşmesinden doğan koruma yükümlerinin ihlalinden ya da haksız fiilden doğabilecektir. Taraflar yaptıkları seyirci sözleşmesiyle sadece asli edim yükümleri altına girmemekte, bu sözleşmeden taraflar için birtakım yan yükümler doğabilmektedir. Bu sözleşmeyle seyirciler ücret ödeme ve yer temin etme asli edim yükümlerinin yanı sıra müsabanın seyrini bozmama, diğer tarafları tahlikeye atmama ve zarar vermeme yükümü altındayken, müsabakayı, düzenleyen ise objektif olarak koruma önlemelerini almak zorundadır. Söz konusu yan yükümlere aykırı davranan karşı tarafın zararını karşılamak zorunda kalacaktır.
Description
Keywords
Seyirci Sözleşmesi, Taraftar, Seyirci taşkınlıkları, Koruma yükümleri, Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme, Tehlike sorumluluğu, Taraftara Rücu
Citation