Publication:
Atıl Kaynakların Finansal Varlıklara Dönüştürülmesi Sürecinin İrdelenmesi

Date
2020
Authors
Çetiner, Emine Müge
Çağlar, Onur Baran
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Tüm devletler halkını tasarrufa ve ilgili finansal varlıklara yönlendirerek; bu varlıklara ulaşabilmeleri için finansal ekosistemi ve oyuncuların ürün ve araçlar çıkarması için kamusal imkân, mevzuat ve kurumlar ile destekleyici yönde tavır alırlar. Bu noktada tasarruf, ülke ekonomisi içinde ve sistemde kalacak şekilde halkın birikim ve atıl durumdaki likit kaynaklarının biriktirilmesi anlamına gelir. Aynı şekilde kritik ve ekonomi için tehlikeli bir diğer terim de İddihardır. İddihar, para ve likit kaynakların dolaşımdan çekilerek devinimsiz kılınması, herhangi bir finansal piyasa ürün, kurum veya yatırım araçlarında değil, yastık altı ve kasalarda âtıl kaynaklar şeklinde tutulması ya da bu çalışmanın konusu olan tarihi, antika ve sanat eserlerinde tutulması şeklinde tanımlanabilir.Atıl durumdaki kaynaklar arasındaki taşınmaz menkul kıymetler, ev, arazi, tarihi, sanatsal ve antika eserler; asıl değeri üzerinden finansman aracı olarak kullanılamamakta, finansal ekosistemde yeterli ekspertiz ve uzmanlık olmadığı için; gerçekte olduğundan daha düşük değerlerden ve bulunduğu yerden ancak başka bir yere taşınarak teminat olarak gösterilebilmektedir. Bu çalışmada; âtıl durumdaki sanat eserlerinin, piyasa ve güncel değeri üzerinden alternatif finansal varlığa dönüştürülmesi modeli ortaya atılacak, incelenecek ve çözüm olarak da Blokzincir ağı ve bağlı teknolojiler üzerinde menkulleştirilmesi üzerinde durulacaktır.
All countries direct their people to savings and related financial assets for it; supports the financial ecosystem and its players with public opportunities, legislation and institutions to produce products and tools so that they can access these assets. The definition of savings is very important right here; It means the accumulation of the people's savings and idle liquid resources in the country's economy and in the system. Here, the definition of another term that is critical and dangerous to the economy is important: Inertia. Inertia means that, money and liquid resources out of circulation and keep them inactive, not in any financial market products, institutions or investment instruments, but under pillows and in vaults in the form of inert resources or in historical, antique and art works that are the subject of this study. Idle resources; immovable securities, houses, land, historical, artistic and antique works; It cannot be used as a financing tool based on its original value, since there is not enough expertise and expertise in the financial ecosystem; it can only be shown as collateral from low values and displaced. In this study; The model of transforming inert resources into alternative financial assets over its market and current value will be examined, and securitization will be proposed as a solution on Blockchain network and connected technologies.
Description
Keywords
Atalet, Sanat, Blokzincir, Akıllı Sözleşme, Menkulleştirme, Finansal Varlık, Inertia, Art, Blockchain, Smart Contract, Securitization, Financial Asset
Citation