Publication:
Lehçeler Arası İlişkiler ve Oğuz Türkçesinde Bir Nevai Eseri

Date
2012
Authors
Türk, Vahit
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Türkçenin ne zaman lehçelere ayrıldığı bilinmemektedir. Doğu Türkçesi ve Batı Türkçesi iki ana yazı dili olarak uzun süre devam etmiştir. Doğu Türkçesinin ve bütün olarak Türkçenin de en büyük şahsiyeti Ali Şir Nevâî’dir. Edip, şair, yazar, hayırsever, devlet adamı gibi sıfatlara sahip olan Nevâî’nin eserleri yüzyıllar boyunca bütün Türkler tarafından sevilerek okunmuş ve bu eserlerin Batı Türklerince de anlaşılabilmesi için sözlükler hazırlanmıştır. Bu yazının konusu olan Mecâlisü’n-Nefâyis ise bütünüyle Batı Türkçesine aktarılmıştır. Bu çalışmada aktarma metin ile Çağatay Türkçesi metin çeşitli yönleriyle karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma eserin son bölümü ile sınırlı tutulmuştur.
When the polish is divided into Turkish unknown. Eastern and Western Turkic Turkic written languages as the two continued for a long time. In the eastern Turkish and all the greatest figures of Turkish Ali Şîr Nevâî. Whether, poet, author, philanthropist, statesman, who has such attributes Nevâî of works loved by the Turks for centuries, all of these works have been read and understood by the Western Turks, be prepared for the dictionary. Are the subject of this article Mecâlisü’n-Nefâyis before the entire western Turkey have been transferred. Chagatai Turkish transfer text and text in this study were compared in several aspects. Comparison with the last part of the work is limited.
Description
Keywords
Türkçe, Çağatay Türkçesi, Batı Türkçesi, Ali Şir Nevâî, Mecâlisü’n-Nefâ’is, aktarma, Turkish, Chagatai Turkish, West Turkic, Ali Şir Nevâî, Mecâlisü’n-Nefâyis, transmission
Citation