Publication:
3-6 yaş arasındaki çocukların oyuncak tercihlerinin toplumsal cinsiyet bağlamında incelenmesi

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-08
Authors
Alabay, Erhan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Bu çalışmada, çocukların oyuncak tercihleri toplumsal cinsiyet bağlamında incelenmiştir. Çalışmada 118 çocuğun oyuncak tercihleri, oyuncağı tercih etmeme nedenleri ve bu nedenlerin toplumsal cinsiyet algısı ile ilişkisi ortaya koyulmuştur. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından seçilen 22 oyuncak görseli ve yine araştırmacılar tarafından oluşturulmuş “Oyuncak Tercihi Görüşme Formu” üzerinden toplanmıştır. Araştırma sonucunda, kız ve erkek çocukların oyuncak seçimlerinin farklılaştığı ve çocukların toplumsal cinsiyetlerine uygun seçimlerde bulundukları belirlenmiştir. Çocuklarının yaşları arttıkça oyuncaklara ilişkin seçici davrandıkları ve oynadıkları oyuncak sayısının ve çeşitliliğin azaldığı belirlenmiştir. Çocukların yaşları ilerledikçe oyuncakları cinsiyetçi nedenlerden dolayı seçmedikleri; çocuğun yaşı büyüdükçe oyuncaklara ilişkin daha kalıp yargısal tercihlerde bulunduğu, bu tutumun küçük yaşlarda pek görülmediği belirlenmiştir. Ayrıca, çocukların oyuncak tercihlerinin oyuncağın rengi, aile, akran ve sosyal çevrenin bakış açısından ve ebeveynler arasındaki geleneksel rol paylaşımından etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır. Öte yandan erkek çocuklarının oyuncaklara ilişkin daha kalıpyargısal ve cinsiyetçi yanıtlar verdikleri; kız çocuklarının tercihlerinin erkeklere oranla daha esnek olduğu belirlenmiştir.
In this study, toys preferences of children in the context of gender are examined. 118 children’s toys preferences, the reasons of not preferring the toys and the relations between those reasons and gender perception are revealed in the study. The research data were collected thorough 22 toy image chosen by the researchers and the “Interview Form of Toy Preference” created by researchers. At the end of the study, it’s found that children make their preferences according to their genders. Children are selective about toys with the increase of their ages. It’s also identified that children make judicial and sexist preferences about toys when their ages increase. Moreover, it is found that toy preferences are affected by family, tradinational role sharing between parents, peer and social environment as well as toy color. On the other hand, it is found that boys give more judicial and sexist responses than girls.
Description
Keywords
Okul Öncesi Dönem, Oyuncak, Oyuncak Tercihi, Toplumsal Cinsiyet, Preschool Term, Toy, Toy Prefence, Gender
Citation