Yayın:
Güncel Gelişmeler Işığında Kredi Sigortası Pazarı Ve Makro Açıdan İrdelenmesi

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2018
Yazarlar
Çetiner, Emine Müge
Eke, Selda
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Bu çalışmanın amacı şirketlerin ticari alacak risklerinin yönetiminde bir risk yönetim aracı olarak önemli bir rol oynayan kredi sigortasının teminat altına aldığı ticaret ve teminat altına aldığı riskler bakımından değerlendirmesini yapmak ve gerek dünyada gerekse ülkemizdeki kredi sigortası pazarı hakkında bilgi vermektir.
The purpose of this study is to evaluate the importance of credit insurance as a risk management tool in the management of credit risk by companies, from the perspective of trade credit risks covered and to provide information about credit insurance market in the world and in Turkey
Açıklama
Anahtar kelimeler
Kredili Ticaret, Tedarikçi Kredisi, Açık Hesap Ticaret, Kredi Sigortası, Kredi Sigortası Pazarı, İhracat Kredi Sigortası Kuruluşları, İhracat Kredi Sigortası, Yurtiçi Kredi Sigortası, Kredi Sigortası Kuruluşları, Ticari Alacak Riski, Ticari Risk, Politik Risk, Trade Credit, supplier’s credit, Open Account Trade, Trade Credit Insurance, Credit Insurance Markets Export Credit Agencies, Export Credit Insurance, Domestic Credit Insurance, Credit Insurance Companies, Commercial Risk, Political Risk
Alıntı
10