Yayın:
Konutlarda Çatı Arası Mekanların Kullanıma Katılması

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2012
Yazarlar
Alptekin, Gamze
Kasapoğlu, Esin
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Konutlarda ‘çatı katı’ ya da ‘çatı arası’ olarak adlandırdığımız mekanlar her ne kadar pek çoğumuzda psikolojik açıdan hoş ve içinde yaşama isteği uyandıran mekanlar olsa da, ülkemizde durum oldukça farklıdır. Karşılaştığımız konut projelerinin pek çoğunda çatı aralarının kullanım dışında tutulduğu görülmektedir. Çatı aralarının kullanılması bir yana, ülkemizde konut satın almak ya da kiralamak isteyen konut kullanıcılarının yapıların en üst katlarını tercih etmedikleri, üst katların satış ya da kira bedellerinin alt katlardan daha düşük olmasından anlaşılmaktadır. Bu durum, çatı uygulamalarında yapılan hatalar sonucunda çatıların kendilerinden beklenen fiziksel performansı yerine getirmemeleri sonucunda yaygın olarak yaşanan yoğuşma, su kaçağı, ısı kaybı problemlerinden kaynaklanmaktadır. Bunun yanında yanlış malzeme seçimi, detay ve yapım hataları nedeniyle zaman zaman rastlanan çatıların yangın dayanımları ve rüzgar etkisi altındaki mukavemet problemleri de çatılara olan güvensizliği arttırmaktadır. Çatılara duyulan bu güvensizlik çatı arası mekanların kullanım dışına atılması ile sonuçlansa da, problemden ‘kısa mesafeli’ olarak uzaklaşılmakta, ama birlikte yaşanmaya devam edilmektedir. İnsanlarda temelde içinde yaşama isteği uyandıran bu mekanların kullanıma katılması ekonomik açıdan önemli oranda kayıp alanın kullanıma kazandırılmasını sağlayacaktır. Bu çalışmada konu estetik ve psikolojik boyutu, fiziksel performans boyutu, hukuksal boyutu ve ekonomik boyutu ile ele alınacaktır
Açıklama
Anahtar kelimeler
Türk eğitim tarihi, edebi tarih, halk edebiyatı, şiir, Çatı arası, eğimli çatı, sıcak çatı, çatı kaplamaları, fiziksel performans
Alıntı