Publication:
Ukrainian crisis and its impact on Turkey

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016-08

Authors

Güler, Zeynep Naz

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı / Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

2013 yılının son aylarında, Ukrayna'da yaşanan gelişmeler akıllara Soğuk Savaş yıllarını getirmiştir. Krizin patlak vermesiyle birlikte Karadeniz coğrafyasında güvenlik kaygıları ön plana çıkmıştır. Yüksek seviyede savaş riskine sahip olan bu kriz uzun süre uluslararası gündemde yer almıştır. Ukrayna Krizi beraberinde Kırım'da yaşanan gelişmeler Kırım Tatarlarının geleceği açısından soru işaretlerinin artmasına neden olmuştur. Krizin patlak vermesinden sonra Rusya Federasyonu'nun Kırım'ı ilhak etmesi bugün hala birçok ülke tarafından uluslararası antlaşmalara uygunluk bakımından illegal olarak nitelendirilmektedir. Aynı zamanda bütün bu gelişmelerin temelinde, Rusya Federasyonu ile Batı dünyası arasında yaşanan rekabet durumunun olduğu birçok kaynak tarafından vurgulanmaktadır. Ukrayna'nın ve özellikle Kırım yarımadasının Rusya açısından büyük öneme sahip olmasının nedenleri arasında askeri, ekonomik ve tarihsel unsurlar ön plana çıkmaktadır. Ukrayna'yı yakın çevresinde tutmak isteyen Rusya bölgede kendi çıkarları doğrultusunda hamleler yapmaktadır. Türkiye açısından ise, Kırım ve Kırım Tatarlarının durumu çok büyük bir öneme sahiptir. Bunun başlıca sebebi Kırım Tatarları ile Türkiye Cumhuriyeti arasında bulunan tarihi, milli, dini ve kültürel bağlardır. Kırım Tatarları için Türkiye ikinci bir vatan konumundadır. Türkiye bu bağlamda, Kırım Tatarları için bölgede eğitim, sağlık ve kültürel konularda faaliyetlerini sürdürmektedir. Sonuç olarak Ukrayna Krizinin Türkiye'ye etkisi, Kırım yarımadasının güncel durumu, Kırım Tatarlarının geleceği konusundaki kaygılar ve Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkileri üzerine yoğunlaşmaktadır.

Description

Developments in Ukraine at the end of 2013 have brought to mind the Cold War years. With the outbreak of crisis, security concerns come to the front in the Black Sea geography. This high level of war risk crisis has taken place on the international agenda for a long time. The developments in Crimea together with Ukrainian Crisis, had led to increase of question marks about the future of Crimean Tatars. Indeed, after the outbreak of crisis, the annexation of Crimea by the Russian Federation today is still considered illegal in terms of compliance with international treaties by many countries. At the same time, all of the backgrounds of these developments are highlighted by several sources stating the rivalry between the Western World and the Russian Federation. Among the reasons that Ukraine especially Crimea have great importance for Russia in military, economic and historical factors have come forth. In this context, Russia who wants to keep Ukraine in his near abroad, acts toward his own interests in the region. If we look from the view point of Turkey, the condition of Crimea and Crimean Tatars has a great importance. The main reason is historical, cultural, religious and national ties between the Republic of Turkey and Crimean Tatars. In this context, Turkey has been active in the region in the field of education, health and cultural issues. As a result of Ukrainian Crisis and its impact on Turkey mainly intensifies on the current status of the Crimean Peninsula, worries about the future of Crimean Tatars and Turkey's relationship with Russia.

Keywords

Ukrainian Crisis, Ukrainian History, Crimea, Crimean Tatars, Ukrayna Krizi, Ukrayna Tarihi, Kırım Tatarları, Kırım

Citation