Yayın:
Ceza Muhakemesi Kanunu'nda uzlaşma kurumu

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2013
Yazarlar
Şahin, Altuğ Kürşat
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Bu çalışmanın konusu 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu ile usul hukukumuza giren uzlaşma kurumunun hukukumuzdaki uygulaması, etkinliği ve işlerliğini irdeleyip anlatmaktadır. Araştırma, uzlaşma kurumunun yürürlüğe girdiği günden bu yana uy-gulanabilirliğini, ne kadar uygulandığını, uygulanamama sebeplerini, uzlaşma kurumunu ayrıntılı bir şekilde irdeleyerek anlatmayı amaçlamıştır. Uzlaşma kurumunun usul hukukumuza uygulayıcılar tarafından yerleş¬tirilerek kullanılır hale gelmesi için neler yapılması gerektiği, neden uygulana¬madığı, uzlaşmanın ülkemiz toplumsal yapısına uygunluğu değerlendirilmiştir.
This study explain the implementation, efficiency and operability of the mediation institution which entered our national law with Articel number 5271 Turkish Penal Code. This study aimed to explain the practicability of the mediation institution, how it was operated , the reasons why it couldn't be operated and to examine the mediation institution in details since the day it took affect. It has been evaluated, what should be done in order to the mediation institution usable by introducing it by law enforcers to our law of procedure, why it wasn't operated and the compatibility to our country's social structure.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Hukuk, Uzlaşma, uzlaşmanın mevzuattaki yapısı, izlenecek yöntem, uzlaştırmacı tayini, uzlaşmanın niteliği ve sonuçları, Law, mediation, structure of mediation in legislation, method to follow, assignment of mediator, the results and the characteristics of legislation
Alıntı