Yayın:
Ekololojik düşüncede kaotik eğilimler

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2006-07
Yazarlar
Mutlu, Ahmet
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Bu çalışmada soyut bir dünya görüşü olarak değerlendirilen ekolojik düşüncenin, aslında somut bir görüş olduğunu göstermek amaçlanmaktadır. Bunun için kaos kuramına başvurulmaktadır. Kaos kuramı, ekolojik düşünceye bilimsel dayanak sağlayacak niteliktedir. Çalışmada, yönetim olgusundan hareketle, ekolojik düşünce ve kaos arasındaki ortak konulara dikkat çekilmektedir.
The common oppinion about "ecological thought" is abstract, but it is concrete and the aim of this study is. To indicate how it is concrete, we have refered to chaos theory. Chaos theory supports platform. In this study, we draw attention on the common subjects of ecological thought and chaos.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Kaos, Kaotik Yönetim Anlayışı, Ekolojik Yönetim Anlayışı, Toplumsal Ekoloji, Chaos, Mechanical Administration Approach, Ecological Thought, Ecological Administration Approach, Social Ecology
Alıntı