Publication:
Erken Cumhuri̇yet Dönemi̇ Saatleri̇

Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Deniz Yengin
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Erken Cumhuriyet dönemi olarak tanımlanan 1923- 1943 yılları arasındaki 20 yıllık zaman dilimine bakıldığında toplum üzerinde köklü değişimlere yol açtığı görülür. Yeni düzene geçiş yılları olarak da isimlendirebileceğimiz bu dönem, yeniden yapılanmanın yaşandığı toparlanma yıllarıdır. Osmanlı Devleti’nin son zamanlarında genel olarak Neoklasik Akım kendini gösterirken, Cumhuriyetin ilanından yaşanan aydınlanma ve yenileşme olarak da tanımlayabileceğimiz 20 yıllık süreçte tüm dünyayı etkisi almış olan Art Deco akımı, Türkiye’de de Neoklasizm’in yerini almıştır. Art Deco, sosyo-kültürel ve ekonomik şartların ve gelenekselci anlayışın nedenleriyle ülkenin bütününde etkili olup, kabul görmemişse de , İstanbul ve diğer büyük kentlerde batılılaşmanın, modernleşmenin, yaşam konforunun artışının ve değişimin sembolü olarak görülerek kabul edilmiş ve gündelik hayata girmiştir. Özellikle mimarlık, sanat, iç mekan ve mobilyada etkili olan Art Deco, günlük yaşantıda kullanılan ürünler ve aksesuarlarda da, yalın ve köseli, modernleşmeyi simgeleyen çizgileriyle görülmeye başlanmıştır. Özellikle duvar ve konsol saatleri de bu modernleşmenin içinde yer almıştır. Cumhuriyet Türkiye’ sinde de; kökenleri Fatih Sultan Mehmet’in 1477 yılında Avrupa’dan saat ve saat yapabilecek ustalar getirtmesine kadar dayanan, Fatih’in Venedik’ten getirttiği mekanik saatlerin benzerlerinin 16.yüzyıldan itibaren İstanbul’daki saat ustaları tarafından yapılmaya başlanan saatlerde, Cumhuriyetin ilk yıllarında köşeli ve daha sade Art Deco çizgilerine sahip olarak değişim geçirmeye başlamışlardır. Erken Cumhuriyet döneminde, batılılaşma ve modernleşmenin simgelerinden biri olarak görülen yeni ve modern saatler Avrupa’dan getirilmeye başlamıştır. Bu çalışmada ülkemizde de kullanılan saatleri üreten önde gelen markalardan 3 tanesine genel bir bakış amaçlanmıştır.
When we look at the 20-year period between the years 1923-1943, which is defined as the early Republican period, it is seen that it causes radical changes on society. This period, which can be called as the transition years, is the year of re-structuring. Overall in the last period of the Ottoman Empire Neoclassical Movement itself showed enlightenment experienced the proclamation of the Republic and innovation as the 20-year period can be defined which have taken effect in the whole world Art Deco movement, has taken its place Neoclassicism in Turkey. Art Deco has been accepted and accepted as a symbol of westernization, modernization, increase in comfort of life and change in Istanbul and other big cities. Art Deco, which is especially effective in architecture, art, interior and furniture, has started to be seen in the products and accessories used in daily life with its lines that represent simple and modern and modernization. Particularly wall and console clocks were included in this modernization. Republic of Turkey since the well; The origin of the mechanical watches that Fatih Sultan Mehmet brought to Europe from 1477, which was built by the watchmakers in Istanbul from the 16th century onwards. they have started to change with the more simple Art Deco lines. In the early Republican period, new and modern clocks which are considered as one of the symbols of westernization and modernization have begun to be brought from Europe. In this study, an overview of 3 of the leading brands in Turkey is aimed.
Description
Keywords
Erken Cumhuriyet Dönemi, Kimlik, Tasarım
Citation
ERDEM T (2019). ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ SAATLERİ. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 9(2), 334 - 343. 10.7456/10902100/022