Publication:
Bitcoine İkame Öncü Kripto Paraların Gelecek Değer Analizi

No Thumbnail Available
Date
2021
Authors
Küçük, Namıka Elif
Güngül, Murat
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İKÜ Yayınevi
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Kripto paralar gerek yapısı gerek işleyiş mekanizması ile genel geçer para mantığından farklılaşmış yeni bir ödeme ve yatırım aracıdır. Teknolojik alt yapıları ve istisna harici merkeziyetsiz varlığa sahip olmaları kendilerine bu derece ekonomi içerisinde yer bulmalarını sağlamıştır. Kripto paralar içerisinde kuşkusuz en çok bilineni 2009 yılında temelleri atılmış ve 2010 yılında kullanıma açılan ve ilk olma özelliğiyle Bitcoin’dir. Süreç içerisinde sayıları 5 bini bulan kripto paralar ortaya çıkmıştır. Ancak yeni kripto paralar ilgi görüp büyük değerlere ulaşmış olsalar da henüz tekel bazda hiçbiri Bitcoin’in değerine ulaşamamıştır. Bu sebeple çalışmada, Bitcoin’e ikame olarak ortaya çıkan kripto paralardan öncü olabileceği düşünülen bazı kripto paraların tarihsel geçmişi, mevcut durumları ve gelecekte elde edecekleri tahmini değer üzerinden ulaşacakları potansiyel konumları araştırılacaktır. Ethereum, Ripple ve Litecoin Bitcoin’e ikame öncü kripto paralar olarak seçilmiştir. Bu seçim yapılırken söz konusu kripto paraların piyasa değerleri, çıkış yılları ve bazı durumlar için birbirinden farklılaşan yapıları göz önüne alınmıştır. Çalışmanın ekonometrik analizinde yöntem olarak verilerin son değişimlerini ve özelikle sıçramalarını dikkate alarak tahmin yapmayı sağlayan Üstel Düzleştirme Yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem ile seçili kripto paraların önümüzdeki iki yıl için ulaşacakları tahmini değerleri hesaplanacaktır. Aylık bazda veri kullanılacak olup dönem aralığı çıkış yılından kaynaklı her kripto para için farklılaşacaktır.
Crypto currencies are a new paymentand investment tool that is differentiated both in terms of itsstructure and functioning mechanism from the general currency of money. Their technologicalinfra structures and their exceptional decentralized presence haveenabled them to find a place in this degree of economy. The best known of all cryptocoins is undoubtedly Bitcoin, which was founded in 2009 and openedtouse in 2010. In the process, cryptocurrencies, the number of which was 5 thousand, emerged. However, even though new cryptocurrencies have attracted great interest, none of them have reached the value of Bitcoin yet on a monopolybasis. For this reason, the study will investig at ethehistorical background, current status, and potential positions of some cryptocurrencies, which are thought to be the leading cryptocurrencies that emerged as substitutes for Bitcoin. Ethereum, Ripple and Litecoin have been selected as leading cryptocurrencies. While making this choice, the market values of the cryptocurrencies, their release years, and their different iated structures for some cases were taken into consideration. In this study, the Exponential Smoothing Method, which provides forecasting by taking into account there cent changes and especially the splashes of the data, wasused as a method in econometric analysis. With this method, theestimated values of the selected cryptocurrencies for the next two years will be calculated. Data will be used montly, and the periodrange will differ for each cryptocurrency originating from the release year.
Description
Keywords
Kripto Para, Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Cryptocurrency
Citation