Publication:
Paris Pasajlarında bir "Flaneur" Walter Benjamin Sanat Yapıtı - Aura ve Lüks İmgesi

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016-10

Authors

Işıklar, Gülnur

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

19. yüzyılın sonlarından başlayarak günümüzde de devam eden hızlı sanayileşme ve teknolojik gelişmeler, sanat alanında da kendini göstererek birçok değişimlere yol açmıştır. Bu çalışmanın amacı, bu değişimi “auranın kaybolması” olarak tanımlayan 20. Yüzyıl kültür ve estetik kuramcısı Walter Benjamin’in “Pasajlar” ve “Son Bakışta Aşk” yapıtlarındaki paragraflar ışığında, Benjamin'in düşüncesi ve yöntembiliminden öğrendiklerimizden yararlanarak sanat ve lüks arasındaki ilişkiyi incelemek, bu yapıtlardaki temel kavramları bağlamı üzerinden değerlendirmek, yeniden okumaya ve kavramsallaştırmaya çalışmaktır.

Description

Keywords

Sanat Yapıtı, Aura, Lüks

Citation