Publication:
Paris Pasajlarında bir "Flaneur" Walter Benjamin Sanat Yapıtı - Aura ve Lüks İmgesi

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-10
Authors
Işıklar, Gülnur
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
  1. yüzyılın sonlarından başlayarak günümüzde de devam eden hızlı sanayileşme ve teknolojik gelişmeler, sanat alanında da kendini göstererek birçok değişimlere yol açmıştır. Bu çalışmanın amacı, bu değişimi “auranın kaybolması” olarak tanımlayan 20. Yüzyıl kültür ve estetik kuramcısı Walter Benjamin’in “Pasajlar” ve “Son Bakışta Aşk” yapıtlarındaki paragraflar ışığında, Benjamin'in düşüncesi ve yöntembiliminden öğrendiklerimizden yararlanarak sanat ve lüks arasındaki ilişkiyi incelemek, bu yapıtlardaki temel kavramları bağlamı üzerinden değerlendirmek, yeniden okumaya ve kavramsallaştırmaya çalışmaktır.
Description
Keywords
Sanat Yapıtı , Aura , Lüks
Citation