Publication:
Türk ve Alman iş hukukunda işyeri, işletme ve işin gerekleri ile fesih ve özellikle sosyal seçim ölçütleri

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-01
Authors
Ünlü, Dilek
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk (Uluslararası Özel Hukuk) Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

"Türk ve Alman İş Hukukunda İşyeri, İşletme Ve İşin Gerekleri İle Fesih Ve Özellikle Sosyal Seçim Ölçütleri" isimli bu çalışma, T. C. İstanbul Kültür Üniversitesi'nin " Türk, Alman ve Uluslararası Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı kapsamında hazırlanmıştır. Öncelikli olarak İş Hukukundaki iş sözleşmesinin sona erme halleri ve fesih türlerine ilişkin genel açıklamalarda bulunulmuş, ardından işyeri, işletme ve işin gerekleri ile fesih nedenlerine ve bu sebeplerin geçerli fesih nedeni teşkil etme özelliklerine değinilerek mukayeseli olarak Alman Feshe Karşı Koruma Kanunu'ndaki "Sosyal seçim ölçütleri" ne dair düzenlemelere yer verilmiştir.

Description
The termination of working agreement because of operational reasons on the turkish and the german Employment Law, especially the social selection criteria has been prepared under deht graduate program on the T. C. Istanbul Kültür University "Turkish, German and International Economic Law.
Keywords
Ekonomi , Economics , Hukuk , Law
Citation