Publication:
Nedîm'in gazellerinde söz varlığı

Date
2019
Authors
Kocakaplan, Nevbahar
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Bu tezde, Nedîm Divanı'nın gazeller bölümünün söz varlığı incelemesi yapılmıştır. Çalışmada, Prof Dr. Muhsin Macit tarafından hazırlanan ve 2012 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından internet üzerinde yayımlanan "Nedîm Divânı" esas alınmıştır. Çalışma, sırasıyla Nedîm'in Hayatı ve Eserleri, İnceleme, Değerlendirme ve Sonuç bölümlerinden oluşmaktadır. Bu çalışmada, Nedim Divanı'nın gazeller bölümündeki 166 gazelde 13.547 sözcük tespit edilmiştir. Bu gazellerde tespit edilen 13.547 sözcük alfabetik olarak sıralanarak bu sözcüklerin türleri, kökenleri, ve geçtikleri gazel ve beyit numaraları tablo halinde verilmiştir. Değerlendirme başlığı altında da söz varlığı; sözcük türlerine, sözcüklerin kökenlerine göre ayrılmış ve bunun üzerine tablolar ve grafiklerle değerlendirilmiştir.
In this thesis, the vocabulary examination of gazels part of Nedim Divan has been made. In this study, the main aim has been based on "Nedim Divan" which was prepared by Prof. Dr. Muhsin Macit and, was published on internet by the Ministry of Culture and Tourism General Directorate of Libraries and Publications in 2012. This study respectively consists of Nedim's life and literal works, examination, evaluation and conclusion sections. In this study, 13.547 words have been detected in 166 gazels in the gazels chapter of Nedim Divan's. The 13,547 words were determined in these gazels have been aligned in alphabetic order and these word's types, origins, and numbers of gazels and couplets were displayed in tabular. Also, the vocabulary under the evaluation title; has been distinguished according to types of word and origins of words and, thereupon has been evaluated with tables and graphs.
Description
Keywords
Nedîm, Nedîm Divânı, Söz Varlığı, Gazel, Nedim, Nedim Divan, Vocabulary, Gazel
Citation