Publication:
Süreç İyileştirme Çalışmalarında Veri Madenciliği Yaklaşımının Kullanılması Üzerine Bir Araştırma

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Authors

Yalçın, Esin Cumhur
Şen, Ali

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Bilgisayar teknolojisindeki ilerleme, işletmelerin çok miktardaki veriyi saklayabilmesi ve gerektiğinde veriyi anlamlı bilgiye dönüştürmesini sağlamaktadır. Mevcut verileri bilgiye dönüştürme sürecinde veri madenciliği teknikleri kullanılarak süreçler analiz edilebilmektedir. Veri Madenciliği ile elde edilen sonuçlar müşteri odaklı bir işletme için girdi teşkil etmektedir. Bu çalışmada işletmelerin artan rekabet koşulları karşında ayakta kalabilmesi için kaçınılmaz olarak hedeflenen sürekli iyileştirme ve bu amacı benimseyen Altı Sigma metodolojisi ve teknikleri incelenmiştir. Altı Sigma yol haritası olarak kullanılan DMAIC döngüsündeki aşamalara yer verilmiştir. Özellikle verilerin toplanması, ölçülmesi ve analiz edilmesi sürecinde Veri Madenciliği tekniklerinden faydalanılması amaçlanmıştır.
Improvements in computer technology enable the companies to store huge amounts of data and to convert them into useful information. Data mining techniques can be used in the process of transforming existing data into information. The results obtained from data mining serve a customer-oriented company as input. In this study, the process of continuous improvement, which is inevitably targeted by the companies to survive in an increasingly competitive environment, and the Six Sigma methodology and techniques, which aim the same thing, are analyzed. The stages of DMAIC, which is used as Six Sigma road map, are covered. It is especially aimed to use data mining techniques in the processes of collection, measurement and analysis of data.

Description

Keywords

Sürekli İyileştirme, Altı Sigma Metodolojisi, Veri Madenciliği, Continuous Improvement, Six Sigma Metodology, Data Mining

Citation