Yayın:
Türkçe ve İngilizce metinlerin eğiliminden arındırılmış dalgalanma analizi yöntemi ile incelenmesi

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2006-07
Yazarlar
Şahin, Gökhan
Erentürk, Murat
Hacınliyan, Avadis
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Türkçe ve İngilizce metinlerde uzun süreli korelasyonları bulmak için eğilimden arındırılmış dalgalanma analizi kullanılmıştır. Bağımı değişken olarak kelime kılığı yerine metindeki kelimelerle, bu kelimeleri oluşturan harflere dayalı birer değer verilmek suretiyle DNA rassal yürüyüşlerden esinlenen bir yaklaşım tercih edilmiş, ikisi aynı metnin İngilizce ve Türkçesi olmak üzere dört farklı metin bu yaklaşımla incelenmiştir. Sonuç olarak İngilizce metinlerin korelasyonların (her ne kadar metin içeriği birbiri ile ilgisiz olsa da) birbirine benzediği, benzer bir davranışın Türkçe metinlerde de olduğu gözlenmiştir. Buna karşı eğilimden arındırılmış analiz detaylarında iki dili birbirinden ayıran davranış biçimleri ve her iki iki dilin kendine has korelasyonları olduğuna işaret eden özellikler gözlenmiştir. Kelime sıklığı gibi kullanılan dağarcığın özelliklerine dayanmayan bu değişkenle dilleri birbirinden ayıran özelliklerin gözlemlenmesi ilginç yanıdır.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Dalgalanma Analizi, Türkçe ve İngilizce Metinler, Fluctuation Analysis, Turkish and English Texts
Alıntı