Publication:
Çoklu öğrenci servislerinin rota optimizasyonu

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Şahin, Hasan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı / Bilgisayar Mühendisliği Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Büyük şehirlerin karmaşık yapısından kaynaklı çok sayıda sorun bulunmaktadır. Şehirlerdeki sorunların çözülmeye çalışılması sonucunda ortaya çıkan akıllı şehir kavramı, şehirlerin çeşitli alanlardaki sorunlarını çözebilir. Şehirlerin çözülmeyi bekleyen sorunları arasında ulaşım sorunu ön plana çıkmaktadır. Ulaşım sorunları içerisinde temel bir sorun okul servisi sorunudur. Okul servisi, öğrencilerin ikamet ettikleri yerden alınarak eğitim gördükleri okula en uygun şekilde ulaşmalarını ve evlerine geri bırakılmalarını sağlayacak optimizasyon yolunun belirlenmesi sorunudur. Araç Rotalama Probleminin (ARP) alt türü olan Okul Servis Rotalama Problemi (OSRP) durakların araçlara dağıtımı ve araçların izleyecekleri yolun belirlenmesi aşamalarından oluşur. OSRP, bir servis aracının en uygun sürede, en kısa rotayı izleyerek duraklardan öğrencileri toplayıp okula götürmesini ve okulda toplanan öğrencileri evlerine bırakmasını amaçlar. Bu projede OSRP'nin optimizasyonu gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Bir okula hizmet veren bir firmanın birden fazla servisi için servis rotası sorunu genetik algoritmalar kullanılarak çözülmeye çalışılmıştır. Şirketin servis rotasını ve servis sayısını optimize ederek elde edilen kazancı maksimize etmek ve maliyetleri düşürmek için yönlendirme yöntemleri kullanılmıştır.


ROUTE OPTIMIZATION OF MULTIPLE STUDENT SERVICES There are many problems arising from the complex structure of large cities. The smart city concept, which emerged as a result of trying to solve the problems in cities, can solve the problems of cities in various areas. The transportation problem stands out among the problems of cities waiting to be solved. One of the main problems in transportation is the school bus problem. School bus is the problem of determining the optimization way that will enable students to reach the school where they study in the most appropriate way and leave them back to their homes. The School Shuttle Routing Problem (OSRP), which is a sub-type of Vehicle Routing Problem (ARP), consists of the stages of distribution of stops to vehicles and determining the path the vehicles will follow. OSRP aims that a shuttle bus takes the shortest route, in the most appropriate time, to pick up students from the stops and take them to the school and leave the students gathered at the school to their homes. In this project, OSRP has been optimized. For more than one service of a company serving a school, the service route problem has been tried to be solved by using genetic algorithms. Routing methods have been used to maximize earnings and reduce costs by optimizing the company's service route and number of services.

Description
Keywords
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol , Computer Engineering and Computer Science and Control
Citation