Publication:
Uluslararası ticari teslim şekillerinden FOB teslimde taraf yükümlülükleri

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012-02

Authors

Evirgen, Asil

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Günümüzde uluslararası ticaretin giderek genişleyen kapsamı ve hızı neticesinde dış ticaret ile ilgili olan kavramların da devamlı olarak takip edilmesi zorunluluğu doğmaktadır. Tez Konusunu oluşturan Incoterms 2010 içerisinde de kendine yer bulmuş olan FOB (Free on Board) teslim şekli uluslararası ticarette ithalat ve ihracatçıların en fazla karşı karşıya kaldıkları teslim terimidir. Bu terimin iyi anlaşılması ve değerlendirilmesi bu konuda çıkan uyuşmazlıkları da sayıca en alt seviyeye indirecektir. Özellikle FOB teslim şekli ICC tarafından yapılan Incoterms 2010 değişikliği ile önemli değişikliğe uğramış ve hasarın intikali konusu tamamen değişmiştir. Çalışmamızda da ilk önce 70 yılı aşkın bir süredir Incoterms terimlerini yayımlayan ve tüm dünya üzerindeki ithalatçı ve ihracatçı tarafların kullanımına sunan Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) ve Türkiye Milli Komitesi tanıtılacak, Incoterms tanımı yapılarak Incoterms 2010'un getirdiği yenilikler ve değişiklikler belirtilecek, 11 teslim şekli kısaca açıklanacaktır. Akabinde FOB teslim teriminin tanımı yapılarak unsurları işlenecek olup, en son kısımda ise alıcı ve satıcı tarafa yüklediği borçlar ayrıntılı olarak işlenerek uygulamadaki sorunlar çözüm önerileri ile birlikte irdelenecektir.

Description

Necessity of continuously monitoring the concepts and terms related to foreign trade arises from the increasingly expanding scope and speed of the international trade in recently. A type of delivery namely FOB (Free On Board) constitutes the Thesis Subject which is a term faced enormously by the importers and also exporters has found itself a place within the Incoterms 2010. Better understanding and evaluation of such term will reduce the disputes arising from such topic to minimum level. Especially the FOB delivery type and transfer of risk subject of this type have been altered substantially by the ICC within the Incoterms 2010 amendment. Firstly the ICC who has publishing the Incoterms and offering it to the use of the importers and exporters for over 70 years and Turkish National Committee will be introduced, and then respectively the Incoterms will be described, the innovations brought by the Incoterms 2010 will specified, 11 type of delivery will be explained briefly. Subsequently the FOB delivery type and its elements will be described and finally the burdens and responsibilities imposed by such delivery term to vendors and purchasers and solution offers for problems in practice will be discussed.

Keywords

FOB teslim, FOB delivery, Teslim yöntemleri, Delivery methods, Ticaret Hukuku, Commercial Law, Türk Ticaret Kanunu, Turkish Commercial Code, Uluslararası Ticaret Odası, International Chamber of Commerce, Uluslararası ticaret, International trade, Uluslararası ticari teslim şekilleri, Incoterms, Yükümlülük, Obligation

Citation